13.05.2016

Středisko Augustinu vyrazilo sdílet zkušenosti za hranice

V rámci programu Erasmus+ navštívila vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami působící na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Toto centrum, stejně jako Středisko Augustin, zajišťuje podporu studentům se zdravotním postižením studujících na vysoké škole.

„Od stáže jsem očekávala především sdílení zkušeností, budování spolupráce a načerpání nových prvků v podpoře studentů, které by bylo možné zavést do prostředí naší univerzity. Jsem ráda, že se má očekávání naplnila,“ sdělila cíl své cesty Lucie Slezáková Misařová.

Hlavním bodem stáže bylo předání zkušeností v rámci jednotlivých servisních opatření, které jsou poskytovány u nás i na Slovensku. „S kolegy jsme diskutovali nad servisy pro sluchově postižené, jako je tlumočení nebo simultánní přepis, a nad zpřístupněním studijní literatury a tyflografiky pro studenty se zrakovým postižením. Projednali jsme i spolupráci ohledně sdílení těchto upravených materiálů. Měla jsem možnost nahlédnout do jednotlivých prostor centra, a to včetně technického zázemí a kompenzačních pomůcek určených právě studentům,“ popsala stáž účastnice.

Ukázalo se, že servisní opatření poskytované na obou univerzitách jsou na obdobné úrovni. Jak uvádí vedoucí Střediska Augustin: „systém podpory máme na UHK jasně nastaven a nemáme se za co stydět. Jsou oblasti, ve kterých vynikají kolegové, a je dobré vědět, že se na ně můžeme obrátit“. Oblast, na kterou se na Univerzitě Komenského specializují, je oblast podpory studentů se zrakovým postižením. Mají bohaté zkušenosti s výukou matematiky a s pomůckami a softwary určenými této cílové skupině. My můžeme být pro kolegy inspirací v zajištění služeb pro studenty se sluchovým postižením a poruchami učení.

Potenciál spolupráce vznikl i v možnosti výměnných pobytů pro studenty se specifickými potřebami v rámci programu Erasmus a v navázání spolupráce v mezinárodních projektech. Velkou inspirací je pro nás systém aktivit pro studenty středních škol. „Jsem ráda, že se v průběhu stáže v centru konalo soustředění pro středoškoláky se specifickými potřebami, kteří uvažují o studiu na VŠ. Kolegové jsou s nimi v intenzivním kontaktu a připravují je na studium na vysoké škole,“ uvádí Lucie Slezáková Misařová.

Více o podpoře poskytované na UHK najdete na webových stránkách Střediska Augustin. Informace o centru zajišťujícím podporu na Univerzitě Komenského v Bratislavě naleznete  zde.
 
„Děkuji kolegům, že mi věnovali svůj čas, díky UHK za příležitost vycestovat.“


Mgr. Lucie Slezáková Misařová
Vedoucí Střediska Augustin
 
              
 

  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 13.5.2016 15:51