18.03.2016

Tým Střediska Augustin navštívil Středisko Teiresiás

V březnu jsme navštívili Středisko Teiresiás, jehož cílem je zpřístupnit studijní obory studentům se specifickými potřebami na Masarykově Univerzitě v Brně.  V průběhu dvoudenní stáže jsme měli možnost se seznámit nejen s chodem a organizačním i personálním zajištěním střediska působícího na jiné univerzitě, ale také s činností jeho studijního oddělení, oddělením speciálních ICT a agendou knihovního a vydavatelského oddělení.

Je zajímavé nahlédnout do organizační struktury Střediska Teiresiás, které zajišťuje podporu stovkám studentů se specifickými potřebami. Nahlédli jsme i do realizace individuální výuky přímo v prostředí střediska,“ hodnotí koordinátorka služeb Střediska Augustin Michaela Zmátlíková.

Věnovala se nám rovněž vedoucí Dispečinku znakového tlumočnictví a přepisovatelství a psycholožky zabývající se problematikou studentů se specifickými poruchami učení a psychickými onemocněními.

Vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová se sešla s ředitelem Teiresiás PhDr. Petrem Peňázem nad aktuálními tématy grantové politiky a poskytování podpory studentům se specifickými potřebami na vysokých školách.
Jednotliví koordinátoři servisních opatření sdíleli své zkušenosti a podněty s brněnskými kolegy a diskutovali nad problematikou zajišťování služeb studentům se specifickými potřebami.

„Impulzem pro zorganizování stáže do jiného střediska bylo především sdílet praktické zkušenosti, načerpat novou inspiraci vzhledem k přípravě projektu a zhodnotit úroveň poskytovaných služeb. Rozdělili jsme se na skupiny dle problematiky, kterou jednotliví pracovníci ve středisku řeší. Tak to pro nás bylo nejpřínosnější„ uvádí vedoucí střediska Lucie Slezáková Misařová.

Děkujeme kolegům ze Střediska Teiresiás za jejich otevřenost a sdílení zkušeností. Stáž pro nás byla rovněž inspirací a utvrzením, že je třeba se stále rozvíjet a tím napomáhat ke zvyšování kvality služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami. Toto si mj. klade za cíl Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami (AP3SP), které jsme jako univerzita členem.
 

                            

       
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 11.4.2016 10:51