Studenti


Obecné informace

Většina studentů se specifickými potřebami je s námi v kontaktu ještě před nástupem ke studiu, neboť žádali o úpravu podmínek během přijímacího řízení. Registrace ve středisku je v odůvodněných případech možná i v průběhu studia. Obrátit se na nás mohou také studenti, kteří následkem úrazu či onemocnění mají přechodně zhoršený zdravotní stav vyžadující vyrovnání podmínek ke studiu prostřednictvím servisních opatření. Vždy je potřeba nás nejprve kontaktovat a dostavit se do střediska kvůli ověření oprávněnosti a konkretizaci specifických potřeb. Jednou z podmínek je také předložení uznatelného dokladu prokazujícího dané zdravotní postižení či jiné znevýhodnění (např. doklad o zdravotním postižení nebo o invaliditě, průkaz osoby se zdravotním postižením, doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků obecně platných psychometrických testů, případně lékařská zpráva). Při zajišťování podpory pro nás není rozhodující samotná diagnóza, ale její funkční dopad na pracovní a komunikační postupy související se studiem na vysoké škole. Služby proto poskytujeme na základě výsledků z funkční diagnostiky a rovněž vycházíme ze zařazení studenta do některé z kategorií dle funkčních dopadů zdravotního postižení či jiného znevýhodnění.

Bližší informace naleznete ve Standardu činnosti Augustin.


Služby a servisní opatření
V průběhu studia lze zažádat o následující služby:

                                          
Studium v zahraničí
Informace, odkazy a podmínky studia v zahraničí lze nalézt zde nebo přímo na stránkách věnovaným programu Erasmus+, který studentům nabízí dva typy aktivit: studijní pobyt a praktickou stáž. Uvažujete-li se do programu zapojit a víte, že Váš zdravotní stav vyžaduje vzhledem k nároku na servis zvýšené náklady, je možné požádat o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách programu, kde naleznete i postup předložení žádosti a formuláře ke stažení. V případě zájmu se na nás se na nás neváhejte včas obrátit (augustin@uhk.cz).

Stipendia:
Výbor dobré vůle

Informace o podpoře studentů se specifickými potřebami:
                                                                                     
                  Kdo, co, proč a jak?                                                                
Kdo, co, proč a jak?
            Informace pro zaměstnance                                                     Informace pro studenty 
                   

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 11.4.2019 14:32