DiagnostikaCo znamená „diagnostika“

Jedná se o intervenci, na základě které dojde buď k potvrzení, nebo k vyvrácení podezření na přítomnost specifických poruch učení.

 

Komu je služba určena
Diagnostika je nabízena a poskytována osobám s již diagnostikovanou nebo předpokládanou specifickou poruchou učení, pro jejíž prokázání jim chybí platná zpráva z vyšetření. Zájemcem o službu může být uchazeč s přetrvávajícími obtížemi z předešlých stupňů vzdělávání, jehož diagnóza je starší jak dva roky a který požaduje zohlednění svých specifických potřeb během přijímacího řízení a následně při studiu. Stejně tak může této nabídky využít student, u něhož se obtíže projeví až v souvislosti s nároky kladenými vysokou školou.

Jak to u nás probíhá
Diagnostika specifických poruch učení je realizována prostřednictvím odpovídajících standardizovaných diagnostických metod paní psycholožkou PhDr. Blankou Křováč​kovou​​. Na základě výsledků vyšetření je vyhotoven odborný posudek obsahující stanovenou diagnózu a doporučení pro studenta i jeho pedagogy. Kromě zprávy pořízené na našem pracovišti akceptujeme také diagnózu a navrhovaná opatření z jiných poradenských pracovišť (např. z pedagogicko-psychologické poradny, speciálněpedagogického centra aj.). Zpráva však musí splňovat požadované nároky. Studentům dále nabízíme možnost zapojit se do kurzu, který jim může napomoci pozitivně řešit obtíže související s poruchami učení.
 

Jak o službu zažádat
O diagnostiku lze zažádat prostřednictvím emailu.


Bližší informace k diagnostice specifických poruch učení naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.
 

Užitečné odkazy
Česká společnost Dyslexia
DYS-centrum
DysTest - baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium
Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje


Brožura "Studium na UHK s poruchami učení"
pro studenty se specifickými poruchami učení a jejich pedagogy

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 20.2.2018 12:58