Individuální výuka


Co znamená „individuální výuka“
Jde o intervenční opatření, které není určeno ke znalostní kompenzaci nedostatečné připravenosti z nižších stupňů vzdělávání, ale jímž se v odůvodněných případech zajišťuje smyslová nebo fyzická přístupnost přímé výuky studentům se specifickými potřebami.
Komu je služba určena
Individuální výuka je určena všem studentům se specifickými potřebami s rozdílem nároku na formu daného intervenčního opatření.
Jak to u nás probíhá
Po domluvě s jednotlivými vyučujícími zajišťujeme primárně individuální výuku příležitostnou, jejímž účelem je jednorázové formální, případně obsahové doplnění řádné výuky (např. individuální výuka cizích jazyků v případě studentů se specifickými poruchami učení). Stejně tak je možné využít přechodnou formu této intervence probíhající po celou dobu trvání jednoho předmětu. U studentů se sluchovým postižením či studentů s postižením dolních končetin lze v odůvodněných případech poskytnout také individuální výuku soustavnou v rozsahu celých semestrů.
Jak o službu zažádat
O individuální výuku lze zažádat prostřednictvím emailu.
 
Bližší informace k individuální výuce naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 4.4.2018 13:18