Osobní a studijní asistence


Co znamená „osobní a studijní asistence“
Osobní asistenci lze chápat jako podporu kompenzující fyzické omezení studenta se specifickými potřebami při sebeobsluze a dalších fyzických aktivitách souvisejících se studiem nebo s činnostmi, které jsou součástí vzdělávacího programu. Studijní asistencí se rozumí podpora, která kompenzuje fyzické omezení studenta se specifickými potřebami během výuky, při práci se studijními materiály nebo při výzkumné činnosti a při práci s technologiemi nezbytnými k plnění úkolů, které jsou součástí vzdělávacího programu.
Komu je služba určena
Osobní asistence je nabízena a poskytována uchazečům a studentům se zrakovým a pohybovým postižením, sluchově postiženým uživatelům znakového jazyka a také studentům s psychickou poruchou či chronickým somatickým onemocněním. Studijní asistence mohou využít všichni studenti se specifickými potřebami.
Jak to u nás probíhá
V případě osobní asistence zajišťujeme zejména průvodcovské služby (doprovod na neznámá nebo těžko dostupná místa), služby administrativního charakteru nebo redakční služby (pomoc se závěrečnými redakčními úpravami dokumentů vyžadovaných při plnění studijních povinností). Osobní asistence dále zahrnuje manipulaci s předměty osobní potřeby nebo sebeosbluhu při přímé účasti ve výuce. V rámci studijní asistence nabízíme nácvik studijních a pracovních strategií, pro zrakově postižené studenty zprostředkování skutečností přístupných během výuky výhradně zrakem, studentům se specifickými poruchami učení pomoc v jazykové oblasti a studentům se zrakovým či sluchovým postižením pomoc při orientaci v neznámém a složitě strukturovaném dokumentu. V neposlední řadě mohou studenti se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením využít asistence při sportovních aktivitách v rámci výuky. Asistenční služby koordinuje Bc. Michaela Zmátlíková.
Jak o službu zažádat
O osobní i studijní asistenci lze zažádat prostřednictvím emailu.
 
Bližší informace ke studijní a osobní asistenci naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 4.4.2018 13:17