Technické a technologické zázemí


Co znamená „technické a technologické zázemí“
Součástí technického a technologického zázemí jsou v prvé řadě bezbariérové prostory univerzity, případně taková technická opatření, která umožňují překonávat bariéry bez improvizovaných jednorázových řešení (např. výtahy potřebných rozměrů, šikmé rampy, orientační prvky aj.). Dále sem spadá také základní technologické vybavení (např. hardware a software, vybavení pro digitalizaci nebo zapisovatelský servis, kompenzační pomůcky atd.) a zabezpečování přístupnosti vnitřních informačních systému univerzity. 
Komu je služba určena
Možnosti technického a technologického zázemí se týkají všech uchazečů a studentů se specifickými potřebami.
Jak to u nás probíhá
V současné době již univerzita disponuje několika zcela bezbariérovými budovami. Na odstraňování bariér v ostatních prostorách univerzity se i nadále intenzivně pracuje. Zásadní změny, např. výstavba dvou výtahů, instalace orientačních majáčků nebo tvorba tyflografických plánů, byly realizovány v rámci ESF projektu. Aktualizaci frází orientačních majáčků zajišťoval Mgr. Lukáš Treml a na tvorbě tyflografických plánů se podílela Mgr. Pavla Kazdová. Otázku bezbariérovosti často konzultujeme s příslušnými organizacemi, jako jsou Tyfloservis a Tyflocentrum nebo Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Co se týče technického a technologického zázemí, máme k dispozici vybavení pro zajištění veškerých servisních opatření (scannery a speciální softwary pro digitalizaci dokumentů, notebooky a tablety včetně příslušenství pro zapisovatelský servis, videokamery, klíčovací plátna a další vybavení pro tvorbu tlumočených videomateriálů aj.). Rovněž nabízíme zapůjčení různých pomůcek, např. notebooků, speciálních softwarů, zvětšovacích nástrojů, diktafonů a dalších. Seznam položek technického a technologické zázemí určeného k zapůjčení naleznete zde
 
Jak o službu zažádat
O zapůjčení pomůcek, případně o zajištění jiné služby související s technickým a technologickým zázemím, lze zažádat prostřednictvím emailu.
 
Bližší informace k technickému a technologickému zázemí naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.

Užitečné odkazy
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 20.2.2018 13:0