Zpřístupnění studijní literatury


Co znamená „zpřístupnění studijní literatury“
Tímto servisním opatřením se rozumí zpracování studijní literatury do přístupné podoby pomocí technických opatření a postupů. Výsledkem procesu je dokument, který obsahuje informace v maximální možné míře shodné s dokumentem výchozím, přičemž je ale doplněn o standardizované prvky (grafické prvky, automatické formátování nadpisů) zajišťující přístupnost dokumentu konkrétní skupině uživatelů.
Komu je služba určena
Zpřístupnění studijní literatury se netýká pouze studentů se zrakovým postižením. Některé typy dokumentů jsou určeny rovněž studentům se sluchovým a pohybovým postižením, stejně jako studentům se specifickými poruchami učení. Přístup k již adaptovaným dokumentům mají po splnění stanovených podmínek i uchazeči o studium a osoby nestudující naši univerzitu.

Jak to u nás probíhá
Zpřístupnění studijní literatury koordinuje Mgr. Petra Lukešová. Adaptaci dokumentů provádí proškolený personál ve spolupráci s Univerzitní knihovnou a Nakladatelstvím Gaudeamus, a to pouze za předpokladu, že požadované dokumenty již nejsou dostupné v jiných elektronických knihovnách, případně knihovnách hmatových a zvukových knih. Studentům se specifickými potřebami proto doporučujeme se v knihovnách tohoto typu nejprve zaregistrovat. Fond námi adaptovaných publikací nalezete jednak v souborném katalogu Portálu vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené, tak také přímo v on-line katalogu Univerzitní knihovny UHK, kde si prosím vyberte možnost prohledávat Online katalog Augustin. Zpřístupněn je nejen studentům se specifickými potřebami UHK, ale i uživatelům z řad veřejnosti, a to po řádné registraci, předložení uznatelného dokladu a podpisu prohlášení o důvěrném zacházení s dokumenty. O digitalizaci publikací, které ještě nejsou v žádné z knihoven k dispozici, mohou žádat pouze studenti se specifickými potřebami naší univerzity.

Jak o službu zažádat
O zpřístupnění studijní literatury lze zažádat prostřednictvím emailu. S ohledem na časovou náročnost procesu doporučujeme podat žádost s dostatečným předstihem. V případě uživatelů z řad veřejnosti je před zajištěním přístupu do fondu námi adaptovaných dokumentů nutná registrace, kterou je možné provést prostřednictvím emailu.
 
Bližší informace k zpřístupnění studijní literatury naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.

Užitečné odkazy
 
Elektronické knihovny, knihovny hmatových a zvukových knih

Další zdroje při městských a vědeckých knihovnách v ČR
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 20.2.2018 12:54