Kariérní centrum

Kariérní centrum

Cílem kariérního centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy Univerzity Hradec Králové na situaci na trhu práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší snahou je, za pomoci celé škály nástrojů individuálního i skupinového poradenství a dalších aktivit, zvyšovat úspěšnost absolventů na trhu práce. Neprofesním vzděláváním a sebezkušenostními aktivitami připravujeme studenty a absolventy na hledání zaměstnání, účast na výběrových řízeních i adaptační proces po nástupu do zaměstnání. Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě oboru.
 

Konkrétně?

  • individuální a skupinové poradenství
  • informace o kvalifikačním přesahu a uplatnitelnosti v jiných odvětvích
  • příprava na přijímací řízení (psaní životopisu, motivačního dopisu, sebeprezentace, videotrénink, příprava na assessment centrum)
  • workshopy
  • koučování - nástroj osobního rozvoje podporující nové nápady a využití vlastního potenciálu
  • sebezkušenostní aktivity
  • zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, informace o nabídkách práce a brigád
  • orientace v možnostech získání dotací a podpory v oblasti zaměstnávání absolventů

Dále také nabízíme:
  • konzultace volby oboru s ohledem na osobnostní předpoklady uchazeče
  • kariérní poradenství pro naše absolventy do dvou let od ukončení studia

 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 9.1.2019 15:33