Poradci

Mgr. Petra Pavlíčková

kariérní poradkyně a koučka
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 34472
e: petra.pavlickova@uhk.cz
t: (+420) 493 331 317

Mgr. Petra Pavlíčková působí v Poradenském centru UHK jako kariérní poradkyně a koučka. Pracovala v neziskovém sektoru s různými cílovými skupinami a tyto zkušenosti může nadále využívat v poradenském servisu a podpoře studentů v jejich osobním rozvoji, plánování profesního života a v různých životních situacích.

Studentům nabízí konzultace týkající se kariérního poradenství (vstup na pracovní trh, konzultace zaměřené na reflexi svých možností a dovedností, zpracování kvalitního CV, přípravu na přijímací řízení apod.), konzultaci vhodně zvoleného oboru s ohledem na osobnostní předpoklady uchazeče a pomoc při zjišťování svého potenciálu a osobního rozvoje formou koučinku.

V současné době začíná výcvik Interního koučinku a vzdělává se v oblasti kariérového poradenství - což vnímá jako nikdy nekončící proces. Má ráda cestování, svou rodinu, literaturu, punkovou hudbu a posezení s přáteli. 

 

Mgr. Nela Henclová
kariérní a sociální poradkyně
a: budova S (Hradecká 1285), místnost 74460
e: nela.henclova@uhk.cz
t: + 420 493 332 718

Mgr. Nela Henclová je koordinátorkou služeb pro studenty se specifickými potřebami a kariérní a sociální poradkyně.
Na UHK zajišťuje podporu pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, pro které je tu při výběru studijního oboru, přijímačkách a následně v průběhu celého jejich studia.
Pro všechny studenty je tu také v případě, kdy potřebují pomoc a podporu v oblasti sociálního poradenství (provází je nepříznivou životní situací a motivuje je k jejímu řešení). Budoucí absolventy zároveň připravuje na uplatnění se na trhu práce (pomáhá jim při hledání zaměstnání, tvorbě životopisu a motivačního dopisu nebo s přípravou na pohovor).
Nela hraje ve volném čase házenou, ráda cestuje, kreslí nebo peče.
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 11.3.2019 18:25