Personální obsazení

Jméno Pracovní pozice Kontakt
Bc. Jana Trojanová (Podlipná)

vedoucí centra
kontaktní pracovnice

jana.trojanova@uhk.cz
+420 493 33 1389
Mgr. Petra Chalupová koordinátorka služeb pro studenty
se specifickými potřebami
petra.chalupova@uhk.cz
+420 493 33 2717
Mgr. Nela Henclová

koordinátorka služeb pro studenty
se specifickými potřebami

kariérní a sociální poradkyně

nela.henclova@uhk.cz
+420 493 33 2718
Mgr. Petra Pavlíčková  kariérní poradkyně a koučka petra.pavlickova@uhk.cz
+420 493 33 1317
Ing. Jana Naxerová koordinátorka/zapisovatelka 
zapisovatelský servis
jana.naxerova@uhk.cz
Mgr. Petra Lukešová

koordinátorka/digitalizátorka
zpřítupnění studijní literatury

petra.lukesova.1@uhk.cz
+420 493 33 1319
Mgr. Soňa Procházková koodinátorka/tlumočnice
tlumočnický servis
 
PhDr. Blanka Křováčková psycholožka, diagnostika SPU blanka.krovackova@uhk.cz
+420 493 331 1331
Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. psycholožka katerina.juklova@uhk.cz
+420 493 33 1340
Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. psycholožka a terapeutka gabriela.slaninova@uhk.cz
+420 493 33 1347
Mgr. Anežka Kohoutová psycholožka a terapeutka anezka.kohoutova@uhk.cz
Mgr. Damián Kastner psycholog damian.kastner@uhk.cz
Bc. Adam Lebeda terapeut adam.lebeda@uhk.cz
+420 737 000 223
 


Při zajišťování podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami s námi spolupracují zejména fakultní koordinátoři a tutoři, dále odborníci poskytující konkrétní servisní opatření a v neposlední řadě také vyučující a zaměstnanci UHK.​ V kontaktu jsme rovněž s ostatními vysokoškolskými centry podpory pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

 
Organizační schéma pracovníků Informačně-poradenského a kariérního centra:


Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 9.5.2019 15:52