Historie projektů

Projektová činnost Poradenského centra v uplynulých letech:


  (překlad do českého znakového jazyka)
Projektová činnost Augustina
Od března 2012 do únova 2015 se Středisko Augustin podílelo na projektu Zkvalitnění a rozšíření možností a podmínek studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými potřebami. Bližsí informace k projektu naleznete zde.


Projektová činnost Kariérního centra a sociální poradny:

V roce 2013 se Kariérní centrum zapojilo do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji, jehož cílem bylo zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny a podpora jejich profesního startu. Odborná praxe byla realizována formou Společensky účelných pracovních míst u vybraných zaměstnavatelů. Veškeré mzdové náklady byly plně hrazeny z projektu. Univerzita takto v letech 2014 - 2015 získala dva nové pracovníky. 

Projekt Rozvoj kariérového poradenství - Osobnostím rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů realizovaný v roce 2014 měl za cíl přispěk k rozvoji kariérního poradenství na UHK a zvýšení konkurenceschopnosti Univerzity a jejich absolventů. V rámci projektu jsme navázali spolupráci se zaměstnavateli z celého kraje i mimo něj a vytvořili Kariérní web, který slouží k propojení našich studentů a absolventů s trhem práce, zveřejňování nabídek práce a brigád. 

Projekt Strategie plánování a inovace poradenských služeb realizovaný v roce 2015 přispěl k rozšíření poradenských služeb, rozvoji kompetenci a schopností poradců v rámci vzdělávání. Důležitým výstupem projektu byly vzniklé analýzy vysokoškolského poradenství, cílové skupiny a zpětné vazby od studentů, na jejich základě dále pracujeme a rozvíjíme poradenský servis.

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 31.3.2017 11:43