Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královehradeckém kraji

Do projektu je na Univerzitě Hradec Králové zapojena Kariérní a sociální poradna a Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00067
Částka: 44 425 175,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. červenec 2013 až 31. srpen 2015

 
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické cílové skupiny mladých do 30 let věku. Hlavním cílem je podpořit jejich profesní start poskytnutím poradenství, kvalitní pracovní praxe a zprostředkovat získání odpovídajících pracovních dovedností a specifických kompetencí pro jejich úspěšný vstup na otevřený trh práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let, bez rozdílu vzdělání, v evidenci Úřadu práce ČR prioritně déle než 4 měsíce, bez nebo s minimální pracovní zkušeností.
Odborná praxe je realizována formou Společensky účelných pracovních míst u vybraných zaměstnavatelů. Veškeré mzdové náklady jsou zaměstnavateli z projektu plně hrazeny.

Některé dílčí cíle projektu:
  • poskytnutí odborných dovedností a znalostí prostřednictvím praxe
  • poskytnutí kvalitního a dlouhodobého zaměstnání pro cílovou skupinu
  • předcházení opakované evidenci u Úřadu práce
  • překonávání a odstraňování kvalifikačních a sociálních bariér pro aktivizaci a motivaci k hledání a udržení zaměstnání
Univerzita Hradec Králové se prostřednictvím Poradenského centra zapojila do projektu a přijala dva nové pracovníky a to na pozice Administrátor služeb pro studenty se specifickými potřebami a Kontaktní pracovník Poradenského centra a to na dobu 12 měsíců.

Zároveň se jedna z pracovnic Poradenského centra aktivně účastní pilotování nástroje mentoringu, jakožto podpory začínajícího pracovníka. Po vyhodnocení tohoto nástroje bude zvažováno jeho zařazení mezi standardní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Regionální individuální projekt Odborné praxe pro mladé do 30ti let v Královéhradeckém kraji je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky a vychází s Prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce z Oblasti podpora 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Více informací a kontakty naleznete zde a dále i zde.

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 16.2.2017 9:13