Rozvoj kariérového poradenství - Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů

Projekt je na Univerzitě Hradec Králové realizován Kariérní a sociální poradnou.

                                          Částka: 1 650 000 Kč
                                          Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Projekt přispívá k rozvoji Kariérní poradny Univerzity Hradec Králové, je nástrojem pro posilování konkurenceschopnosti Univerzity. Je zaměřen na podporu rozvoje kompetencí studentů uplatnitelných v průběhu studia, při plánování budoucí kariéry a při přechodu ze vzdělávání na trh práce.

Cíle projektu:
 • spolupráce se zaměstnavateli a rozvoj kompetencí studentů pro uplatnění na trhu práce
 • vytvoření předpokladů pro spolupráci a vytvoření systému, který bude pomáhat studentům i zástupcům pracovního trhu poznávat mladé budoucí pracovníky
 • zorientování studentů v situaci na trhu práce – přenos reálných informací

Některé konkrétní cíle a výstupy projektu:
 • navázat, budovat a posilovat spolupráci se zaměstnavateli a partnerství se společnostmi, uskutečňovat společné akce
 • realizovat individuální poradenské a kariérové konzultace pro studenty
 • připravit a realizovat skupinové, vzdělávací a poradenské programy pro studenty
 • rozšiřovat znalosti a podporovat studenty v rozhodnutí věnovat se vlastnímu podnikání, motivování studentů k prezentování vlastních úspěchů
 • rozvoj střediska kariérního poradenství jako profesionálního partnera pro aktivity Úřadu práce, různých typů zaměstnavatelů a dalších organizací zabývající se podporou vstupu absolventů na trh práce
 • pořádání přednášek a workshopů firem a dalších zaměstnavatelů
 • realizace diskuze u kulatého stolu se zaměstnavateli, s cílem zjistit, s jakými problémy se při práci se studenty a absolventy setkávají a navrhnout model spolupráce
 • průzkum pracovního trhu a zjištění možností spolupráce
 • vytváření odpovídajícího webového prostředí k inzerci volných pozic, prezentaci absolventů a dalším aktivitám
Projekt je financovaný z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – centrálního rozvojového projektu.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 27.12.2015 15:31