Strategické plánování a inovace poradenských služeb

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Projekt je na Univerzitě Hradec Králové realizován Kariérním centrem a sociální poradnou.
 

Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

 

Projekt přispívá k rozšíření a zkvalitnění vysokoškolských poradenských služeb na základě využití nástrojů strategického plánování s důrazem na inovativní prvky. Je zaměřen na inovaci a rozšíření služeb, tak aby byly co nejkomplexnější, v důsledku čehož dojde ke zvýšení kvality a kapacity služeb. Součástí těchto komplexnějších služeb je i opatření sloužící k prevenci studijní neúspěšnosti.


Obecné cíle projektu:

  • zkvalitnění poradenských služeb a jejich rozšíření
  • dosažení vzájemné spolupráce, sdílení dobré praxe
  • cílený rozvoj poradenských kompetencí, schopností a dovedností jednotlivých poradců
  • analýza vysokoškolského poradenství, analýza cílové skupiny
  • analýza zpětné vazby od studentů využívající poradenské služby

 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 16.2.2017 9:14