Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami

Projekt je na Univerzitě Hradec Králové realizován Střediskem podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin.

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0004
Částka: 19 225 427,20 Kč
Doba realizace projektu: březen 2012 – únor 2015

 
Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření podmínek studia osob se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové. Cílem je – ve vztahu k možnostem vysokoškolského studia osob se specifickými potřebami rozvíjet na Univerzitě Hradec Králové inkluzivní prostředí.

Dílčí výstupy Projektu si kladou za cíl především:
  • zkvalitnění služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami
  • zvýšení odborné platformy pracovníků ve vztahu k optimalizaci studijních podmínek studentů se specifickými potřebami
  • rozšíření odborných znalostí i praktických dovedností ostatních studentů, jež mohou využít v denním kontaktu se studenty se specifickými potřebami
Některé konkrétní výstupy projektu:
  • vznik přizpůsobených studijních materiálů pro studenty s těžkým zrakovým a sluchovým postižením
  • vytvoření vnitřních celouniverzitních norem o formě a obsahu podpory studentů se specifickými potřebami
  • vznik metodických materiálů zvyšujících kompetence pracovníků a studentů Univerzity Hradec Králové v oblasti přístupu ke studentům se specifickými potřebami
  • rozšíření a zkvalitnění pracovního a technického zázemí střediska Augustin
  • parciálně odstranění některých prostorových a orientačních bariér
Projekt je financovaný Evropských sociálním fondem v České republice a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací naleznete zde.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 27.12.2015 15:35