Psychologická a terapeutická podpora

"We are born to be happy in an imperfect world."
("Jsme zrozeni k tomu být šťastní v nedokonalém světě.")

Albert PessoKDO JSME?

Jsme tým poradců a terapeutů se vzděláním a praxí v oboru psychologie, psychoterapie a krizové intervence. Naším cílem je pomoci studentům adaptovat se na podmínky studia, provázet je studijními a osobními nesnázemi k optimální změně, podporovat je v hledání a naplňování jejich tvůrčího potenciálu. 
 
CO NABÍZÍME?
 • Krizovou intervenci pro zpracování akutně   prožívaných stavů nerovnováhy a pocitu ohrožení pramenících z náhlého či dlouhodobého stresoru. 

 • Psychologické poradenství v oblasti:
  • adaptace na vysokoškolské studium,
  • nadměrné trémy, úzkostí, obav a jiných psychických těžkostí,
  • nedorozumění a konfliktů s lidmi kolem sebe,
  • nejasností spojených s volbou studijního oboru.
 • Terapii jako příležitost pro hlubší změny a práci na sobě, svém profesním i osobním rozvoji, při řešení životních dilemat. Příklady témat, se kterými se na nás studenti často obracejí:
  • potíže ve vztazích,
  • úzkosti, strachy, deprese, smutek,
  • nevyrovnané sebevědomí, potíže v prosazení se,
  • obtížné rozhodování, dilemata,
  • dlouhodobý stres a nepřiměřená zátěž,
  • traumatické události a zkušenosti.

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 9.5.2019 16:4