Workshopy, kurzy, akce

Nabízíme:

Efektivní strategie a dovednosti pro učení je kurz, který zážitkovou metodou seznamuje se všemi dovednostmi, které potřebuje student vysoké školy ke zvládnutí studia. Účastníci se seznámí s aktuálními poznakty psychologie v oblasti fungování paměti, plánování času, práce s textem a možnostmi ovlivňování rychlosti i kvality vlastního čtení, kritického myšlení, zvládání stresu a podobně. 

Program je realizován ve dvou pětihodinových setkáních. Aktuálně je kurz plánován na termíny 8.1. a 15.1.2018 a to vždy od 9 do 14 hod. Informace o možnosti přihlášení dodáme během zimního semestru.

Kapacita: 20 studentů

Konktatní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.


__________________________________________________________________________

Využití prvků a technik Pesso Boyden terapie v přímé práci s klientem - workshop

Více informací čekejte v letním semestru, kdy bude workshop realizován. 

Kapacita: 10 účastníků

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.


__________________________________________________________________________

 

Stalo se:

Interaktivní přednáška: Podpora studentů se specifickými potřebami

Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové zve na přednášku s názvem Podpora studenů se sluchovým postižením na UHK. Přednáškou se UHK připojuje k již šestému ročníku celorepublikovému festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, jejímž hlavním organizátorem je organizace Orbi pontes, z.s.
Přednáška na téma vysokoškolské podpory studentů se sluchovým postižením bude doplněna interaktivním programem a poskytne posluchačům kompletní vhled do problematiky vyrovnávání studijních podmínek této cílové skupiny na UHK. V rámci akce proběhne také ukázka kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením a představení dalších služeb a aktivit Poradenského centra UHK. Po dobu konání akce je zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. 


 
__________________________________________________________________________

 
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 20.2.2018 13:7