Sekretariát rektora

Sekretariát rektora zabezpečuje veškerou agendu rektora, prorektorů a kvestora.

kancléřka
Kancléřka je vedoucím sekretariátu rektora, jenž zabezpečuje agendu akademických funkcionářů univerzity. Do útvaru dále organizačně náleží Archiv Univerzity Hradec Králové, Podatelna a spisovna, Poradenské centrum a Referát propagace a komunikace.
Další náplní práce kancléřky je zejména zabezpečení agendy kolegia rektora a Správní rady UHK, jíž je tajemníkem.
Pro zájemce o spolupráci s univerzitou a o veškeré informace nabízí kancléřka možnost prvního kontaktu. 


kancléřka, vedoucí sekretariátu rektora
Mgr. Soňa Došková
a: budova R, místnost 82010
e: sona.doskova@uhk.cz
t: +420 493 332 513
m: +420 777 484 242


asistentka rektora

Bc. Jitka Bláhová
a: budova R, místnost 82010
e: jitka.blahova.3@uhk.cz
t: +420 493 332 508
f: +420 493 332 544asistentka prorektorů a kvestora
Iveta Vondráčková
a: budova R, místnost 83010
e: iveta.vondrackova@uhk.cz
t: +420 493 332 505  


referentka rektorátu pro oblast studia a studijní legislativu

Mgr. Eva Hromková
a: budova R, místnost 82050
e: 
eva.hromkova@uhk.cz
t: +420 493 332 522


tiskový mluvčí
Mgr. Jakub Novák
a: budova R, místnost 82050
e: jakub.novak@uhk.cz
t: +420 493 332 504
m: +420 608 153 996

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 26.6.2018 19:37