Technicko-provozní úsek

​Technicko-provozní úsek zabezpečuje provoz všech univerzitních budov a příslušného vybavení, zajišťuje jejich údržbu a opravu. Pod úsek spadá rovněž vozový park univerzity a související dopravní služby.


poskytované služby
  • opravy a údržba budov, v nichž univerzita sídlí (vlastní i pronajaté budovy),
  • opravy a údržba majetku v budovách,
  • ostraha v budovách,
  • doprava osob a materiálu pro potřeby UHK vlastními vozidly i externími dopravci, oprava a údržba těchto vozidel a předepsané dokumentace,
  • školení řidičů,
  • nákup materiálu, nábytku, ochranných pomůcek, kancelářských potřeb, čistících prostředků, vybavení lékárniček,
  • výkon funkcí vodohospodáře a energetika,
  • revize elektro, plynu, hromosvodů, výměníků, požárních hydrantů a RHP, výtahů, EZS, EPS a elektronického zabezpečení budov,
  • pronájem učeben a poslucháren v rámci hospodářské činnosti,
  • úklid na přilehlých plochách u budov UHK.


Provozní řády se nacházejí pod základními informacemi o univerzitě v tomto umístění: O-univerzite/Kontakty-a-budovy/Provozni-rady-budov.


Pro hlášení závad a havárií na budovách UHK použijte aplikaci na adrese:
https://ris.uhk.cz/zavady/.

Pro hlášení problémů s výpočetní technikou a multimediálními zařízeními je určen Helpdesk CIT.kontakt
a: budova E, místnost 51470
t: +420 493 331 543

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 17.3.2015 12:18