Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

Tato sekce poskytuje informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) na Univerzitě Hradec Králové. Jsou zde soustředěny materiály určené těm, kteří jsou zapojeni do zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

Naleznete zde návody a postupy jak zpracovávat a vést předepsanou dokumentaci tak, aby splňovala požadavky českých právních předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dokumenty a tiskopisy zde uložené Vám pomohou organizovat a evidovat veškeré BOZP činnosti od přípravy dokumentů, směrnic a pokynů, přes evidenci zaměstnanců a úrazů až po evidenci školení a revizí. Je zapotřebí pouze některé části doplnit jmény a místními údaji podle pokynů. Všechny ostatní úkoly jako školení, soustavná kontrola, prevence rizik a pod. budou plněny pomocí návodu ve formě předtištěných formulářů. Tento systém Vám umožní mnohem efektivnější práci, minimalizaci potřebného pracovního času a snižuje riziko opomenutí některých úkolů v oblasti BOZP a požární ochrany.



Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
15. 6. 2014 
Interní dokumenty
15. 6. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 6.4.2015 17:10