25.04.2017

  ERASMUS STAFF TRAINING WEEK 2017

  Univerzitní knihovna UHK se již potřetí zapojila do mezinárodního programu Erasmus Staff Training Week. Tentokrát přijaly pozvání dvě kolegyně z Polska a Německa.


  ERASMUS STAFF WEEK 2017  PRO KNIHOVNÍKY
   
  Ve dnech 24. až 29. dubna proběhl na Univerzitě Hradec Králové další ročník Erasmu. O knihovnickou problematiku projevily zájem účastnice z polského města Wroclav a z německého Gmündu. Celé setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu a s uplatněním komunikace v anglickém jazyce.  První den jsme se zaměřili na naši Univerzitní knihovnu, kterou jsme si společně důkladně prohlédli. Dr. Elzbieta Kupriel nám představila Univerzitní knihovnu ve Wroclawi a Eva Schöffler Vysokou školu pedagogickou ve švábském  Gmündu. Porovnávali jsme rozsah poskytovaných knihovnických služeb, rozsah knihovních fondů, počty studentů, výši poplatků i otevírací dobu. Prostředí Univerzitní knihovny, prodejny skript i celého komplexu budov „Na soutoku“ naše hosty bezesporu velmi zaujalo.
  Také druhý den, který jsme společně strávili, byl pro odborné knihovnice velmi zajímavý. Zaměřili jsme ho na návštěvu historických knihoven Biskupství královéhradeckého, a to Biskupskou knihovnu a barokní Trautmannsdorfskou knihovnu. Našimi průvodci byli ředitel knihovny Mgr. Jiří Navrátil a Mgr. Jaroslav Holoubek. Skvostné prostory Trautmannsdorfské knihovny, jejíž počátky sahají do roku 1812, jsme si prohlédli v doprovodu pana generálního vikáře Mons. Mgr. Josefa Sochy, který účastníkům Erasmu podal mnoho velmi cenných informací mimo jiné také o tom, jaké bylo poslání této knihovny a kdo přispěl významnou měrou ke vzniku knihovního fondu.  Naši hosté byli okouzleni nejen  půvabným mobiliářem a jeho vzácnou výzdobou, ale také vazbami knih a výtvarnou a sochařskou výzdobou interiérů. Směli jsme nahlédnout do spisů J.A. Komenského, bohemisty profesora češtiny na Teologického institutu Josefa Liboslava Zieglera i výpravně pojednaných knih vydávaných hradeckou tiskárnou Jana Hostivíta Pospíšila. Prohlédli jsme si kapli, která složila královéhradeckým biskupům i interiéry impozantního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, díla stavitele Carla Luraga. Naše putování jsme zakončili v Biskupské knihovně, kde jsme viděli jedinečný výtah na dopravu knih a vzácné kancionály, bohoslužebné texty, lexikony a encyklopedicky zaměřené knihy i bible v nejrůznějších vydáních i jazycích. Také letošní ročník přispěl k navázání nových profesních přátelství a pečlivě připravený program, prostředí UHK i město Hradec Králové si získaly spontánní obdiv.
   
  PhDr. Marie Otavová
  ředitelka Univerzitní knihovny UHK


DSC00032 DSC00035 DSC00036 DSC00040 DSC00044 DSC00047 DSC00048 DSC00069 DSC00074 WP_20170427_14_28_52_Pro WP_20170427_14_32_21_Pro WP_20170427_14_35_05_Pro WP_20170427_14_47_40_Pro WP_20170427_14_50_02_Pro WP_20170427_14_51_30_Pro

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 25.7.2017 11:36