Informace pro autory


 

Informace pro autory


Nakladatelství Gaudeamus nabízí autorům všestrannou podporu, poradenství a součinnost při vydávání děl. Předložený rukopis zpracujeme tak, aby měl autor k dispozici finální tiskovou předlohu ve formátu pdf, jehož tisk je následně externě zadán.
S ohledem na náročnost odborné publikační činnosti je našim prvořadým záměrem, aby se autor mohl plně soustředit na vlastní obsah publikace. Nakladatelství Gaudeamus vytvoří sazbu, typografické a grafické zpracování, kontrolu formálních náležitostí pro přidělení ISBN a zajištění odeslání povinných výtisků.
 
STRUČNÝ NÁVOD NA POSTUP PŘI TISKU PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ GAUDEAMUS
 
1)        Publikace, která byla doporučena recenzenty a vědeckou redakcí k tisku, je z fakulty dále postoupena do Nakladatelství Gaudeamus (dále jen nakladatelství).
 
2)       Autor se ve spolupráci s nakladatelstvím (odb. referentkou, řed. UK) rozhodne pro variantu tisku publikace – buď cestou rámcové smlouvy nebo výběrového řízení v rámci DNS. V součinnosti s odb. referentkou je stanoven odhad ceny publikace, technické parametry pro tisk (barevný X černobílý tisk, formát, vazba, papír) a přidělení ISBN. Autorovi je nabídnuta korektura textu a s technickým redaktorem řeší grafickou podobu publikace včetně obálky.
 
3)     Autor ve spolupráci s vedením katedry a fakulty vyjasní způsob financování odborné knihy, učebnice nebo skript.
 
4)    Po dokončení grafické úpravy publikace v Nakladatelství Gaudeamus a předtiskových korekturách, které schvaluje autor, je vytvořen finální PDF soubor.
 
5)     Po vyjasnění způsobu financování a na základě podkladů referentky nakladatelství připraví referentka příslušného pracoviště objednávku v Magionu.
 
6)    V těsné návaznosti po schválení objednávky zadavatelem odešle technický redaktor finální autorem schválený PDF soubor do vysoutěžené tiskárny a zároveň řeší případné technické problémy během tisku.
 
7)     Tiskárna zašle hotové výtisky zadavateli (příslušné katedře), který dodá Nakladatelství Gaudeamus patřičný počet povinných výtisků (minimálně 10 ks) a po dohodě i další výtisky k rozeslání oprávněným vědeckým institucím (podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích). Referentka nakladatelství následně zařídí veškerou agendu spojenou s ISBN.
 
8)    Následně zadavatel sdělí, zda si přeje prodávat publikace prostřednictvím prodejny skript a stanoví prodejní cenu.


MATERIÁLY

 
 
 
 
 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
21. 12. 2016 
Interní dokumenty
21. 12. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 4.9.2018 13:9