O nakladatelství


 

Součásti nakladatelství                         

 
(1)    Ediční středisko
Sestavuje ediční plán nakladatelství po jeho projednání v edičních radách fakult, jedná s autory, sleduje spolu s Ediční radou a Vědeckou redakcí nakladatelství, zda byly dodrženy veškeré náležitosti pro vydání navržené publikace v souladu s Edičním řádem UHK. Zodpovídá za korektnost všech údajů na obálce i v tiráži. Vyřizuje agendu související s přidělováním ISBN a ISSN, rozesílá povinné výtisky.

(2)   Technická redakce
Provádí odbornou a technickou předtiskovou úpravu vydávaných publikací, ve spolupráci s autorem připravuje návrhy grafické podoby obálky včetně odsouhlasení finálního předtiskového zpracování dokumentů autorem. Odesílá rukopis publikace k tisku v požadovaném formátu a podobě a v případě potřeby komunikuje s tiskárnou.

(3)   Odborná redakce a poradensko- realizační  středisko:
Zajišťuje pro autory informační servis pro zadávání odborných technických požadavků pro tisk prostřednictvím tzv. „Rámcové smlouvy“ nebo dynamického nákupního systému (DNS) včetně informací o cenách. Posuzuje dílo z hlediska nakladatelských náležitostí, kvality a použitelnosti obrazových příloh. Zabezpečuje rovněž komunikaci mezi vítěznou firmou výběrových řízení a autorem publikace. Konzultuje s příslušnou fakultou prodejní cenu publikací.

(4)   Prodejna skript:
Realizuje prodej vydávaných publikací v prodejně nakladatelství primárně pro studenty a zaměstnance UHK, ale také pro odbornou veřejnost.  Aktivně propaguje vydávané tituly nejen prostřednictvím webových stránek, ale také rozesíláním informací o knižních novinkách, zabezpečuje zásilkovou službu. Sleduje prodejnost vydávaných titulů a požadavky trhu. Připravuje tituly vhodné pro knižní výstavy, veletrhy a další akce, kde je vhodné tituly nabídnout.
 

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 27.3.2017 12:23