O knihovně


 

Základní charakteristika Univerzitní knihovny                                   

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA má dvě hlavní součásti: Knihovnu UHK a Nakladatelství Gaudeamus. Knihovna UHK je veřejně přístupnou knihovnou. Jejím primárním posláním je informační zabezpečení a podpora studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na UHK. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, zabezpečuje též prodej skript. Součástí knihovny je Mediální studovna využívaná pro vzdělávací účely i samostatnou práci uživatelů s elektronickými zdroji. Knihovna aktivně pomáhá Středisku podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin realizovat službu zpřístupnění studijní literatury.        

                                                             

Krátký pohled do historie knihovny

Univerzita Hradec Králové je velmi mladou moderní univerzitou, historie její vysokoškolské knihovny je mnohem starší, sahá do roku 1959, kdy vznikla jako vysokoškolská knihovna nově založeného Pedagogického institutu HK. Jeho posláním byla odborná příprava učitelů základních škol. ... pokračování článku PhDr. M. Otavové

 

Pobočky knihovny

Knihovnu UHK tvoří 1 centrální knihovna, 3 pobočkové a 14 příručních knihoven
na katedrách UHK. Přehled všech pobočkových a příručních knihoven je dostupný zde.
 

Pobočky:

 

Knihovní fond

Knihovní fond je koncipován jako univerzální s převahou odborné literatury pokrývající informační potřeby všech studijních oborů na univerzitě. Ve fondu se nacházejí knihy, odborné časopisy, zvukové i multimediální dokumenty aj. Knihovna zpřístupňuje také historický fond učebnic základních a středních škol. Knihovní fond tvoří přibližně 280 000 knihovních jednotek, z nichž 117 000 jednotek je umístěno ve volném výběru, ostatní jsou dislokovány ve 3 knihovních skladech.
 

Důležité dokumenty

Knihovní řád     Výroční zprávy    Informace o nakládání s osobními údaji


Aktuality

Kolekce nových e-knih
Knihovně UHK se v červenci 2018 podařilo zrealizovat dlouhodobý záměr v oblasti nákupu e-knih. Díky projektu MŠMT Podpora rozvoje studijního prostředí obohatila knihovní fondy o 336  nových titulů. E–knihy pokrývají široké spektrum akademických oborů vyučovaných na UHK. Nové e-knihy jsou plně integrované s databázemi dostupnými na platformě EBSCO host či vyhledavačem EBSCO Discovery Service (EDS), které jsou k dispozici na webových stránkách Univerzitní knihovny spolu s manuály a návody. Uživatelé mohou s e-knihami pracovat online nebo si plné texty stáhnout do počítačů, čtecích zařízení či mobilních telefonů. 

Spolupráce s Mgr. Vladimírem Sochou
Začátkem roku 2018 navázala Univerzitní knihovna spolupráci s Mgr. Vladimírem Sochou, odborníkem na oblast paleontologie, archeologie a geologie, který daroval knihovně několik svých publikací a přislíbil účast na Knižním veletrhu 2018.
     

Prodejna skript a propagačních předmětů je od května 2017 přemístěna přímo do vstupních prostor knihovny. Zakoupení publikací Nakladatelství Gaudeamus i upomínkových předmětů UHK je nyní mnohem komfortnější a rychlejší.

                


Nyní můžete využívat bibliobox k samostatnému vracení výpůjček v době, kdy máme v knihovně zavřeno. Bibliobox je umístěný před vchodem do knihovny. Vrácené knížky budou z konta odečteny následující pracovní den a pokuty vypořádány při nejbližší osobní návštěvě knihovny. Přijďte se podívat a náš krásný bibliobox si vyzkoušejte...

                                                    

V naší prodejně skript jsou opět k dispozici propagační předměty UHK  - pánská i dámská trička, kravaty, šátky a nejrůznější placky, nově i USB náramek. Přijďte se podívat...     

                   

 

Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
PhDr. Marie Otavovávedoucí univerzitní knihovnyPersonální stránka
Ivana Špičanováodborná knihovnice-ved.půjčovnyPersonální stránka
Mgr. Luděk Škrabal , DiS.vedoucí výpůjčního oddělení - odborný knihovníkPersonální stránka
Jitka Beránkováreferentka nakladatelstvíPersonální stránka
Renáta Dvořákovápomocná knihovnicePersonální stránka
Michaela Flašarová, DiS.odborná knihovnicePersonální stránka
Mgr. Olga Halamováodborná knihovnice spec. - zástup. ředitPersonální stránka
Mgr. Ilona Hůlkováodborná garantka prací s EIZPersonální stránka
Luděk Joskagrafik nakladatelstvíPersonální stránka
Mgr. Eva Kudláčkováodborná knihovnice Personální stránka
Ing. Petr Palkosystémový knihovníkPersonální stránka
Mgr. Ivan Pivecodborný knihovníkPersonální stránka
Mgr. Zuzana Sikorováodborná knihovnicePersonální stránka
Alena Urbanovápomocná knihovnicePersonální stránka
1


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
1. 4. 2016 
Interní dokumenty
1. 4. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 28.5.2019 10:56