Pracovníci a kontakty


Jméno

Pracovní pozice

Kontakt

PhDr. Marie Otavová Vedoucí Univerzitní knihovny marie.otavova(at)uhk.cz
+420493331323
Mgr. Olga Halamová Samostatná odborná knihovnice-specialistka 
(zást. řed.)
-  správa databází a OBD
-
rešerše
-
provoz Mediální studovny
olga.halamova(at)uhk.cz
+420493331384
Jitka Beránková Referentka Nakladatelství Gaudeamus
 
jitka.berankova(at)uhk.cz
+420493331321
Renáta Dvořáková Pomocná knihovnice
- prodej skript a propagačních předmětů
renata.dvorakova(at)uhk.cz
+420493331313
Mgr. Ilona Hůlková Odborná garantka prací s EIZ 
- odborná školení
ilona.hulkova(at)uhk.cz
+420493331329
Luděk Joska Grafik Nakladatelství Gaudeamus
 
ludek.joska(at)uhk.cz
+420493331321
Mgr. Eva Kudláčková Samostatná odborná knihovnice-specialistka 
- katalogizace
 
eva.kudlackova(at)uhk.cz
+420493331319
Ing. Petr Palko Systémový knihovník petr.palko(at)uhk.cz
+420493331309
Mgr. Ivan Pivec Odborný knihovník
- výpůjční služby
- exkurze a prohlídky knihovny
ivan.pivec(at)uhk.cz
+420493331328
Mgr. Zuzana Sikorová Samostatná odborná knihovnice-specialistka
- akvizice
-
katalogizace periodik
zuzana.sikorova(at)uhk.cz
+420493331327
Mgr. et Mgr. Petra Šicová Samostatná odborná knihovnice-specialistka
- výpůjční služby
- meziknihovní výpůjční služby
-
analytická katalogizace
-
webové stránky a sociální sítě
petra.sicova(at)uhk.cz
+420493331314
Ivana Špičanová Odborná knihovnice (zást. ved. výp. odd.)
- provoz výpůjčního oddělení
- výpůjční služby
-
vyřazování a odpisy z knihovního fondu
ivana.spicanova(at)uhk.cz
+420493331328
Alena Urbanová Pomocná knihovnice
- provoz skladů 
správa dokumentů ve volném výběru  
alena.urbanova(at)uhk.cz
+420493331313
     

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 6.5.2019 11:22