Útvar interního auditu

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, stanoví, že interní audit je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací. Interní audit Univerzity Hradec Králové je vykonáván v souladu s plány schválenými rektorem univerzity a zjišťuje zejména, zda:
  • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,

  • vedoucí zaměstnanci včas rozpoznávají rizika vztahující se k činnosti UHK a přijímají odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,

  • řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné informace,

  • vnitřní kontrolní systém UHK je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,

  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů UHK poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny. Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
20. 7. 2014 
Interní dokumenty
20. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 16.4.2018 14:22