27.05.2013

  ​Pět dnů s vědeckými týmy na letní škole FIM UHK

  Netradičně o měsíc dříve proběhl v neformální a přátelské atmosféře v týdnu od 13. do 17. května 2013 na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) již třetí ročník letní školy na téma Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy.

  Akce byla uspořádána v rámci projektu Informační, kognitivní a interdisciplinární podpory výzkumu (INKOV), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je dlouhodobě podpořit připravenost zapojení akademických pracovníků, pregraduálních i postgraduálních studentů a celých vědeckých týmů do mezinárodních sítí a projektů ve výzkumu a vývoji.

  Program každého dne garantoval vždy minimálně jeden z vědeckých týmů na FIM UHK. V pěti dnech letní školy externí i interní přednášející provedli účastníky moderními přístupy v inteligentních a znalostních technologiích k podpoře lidských aktivit (ambientní inteligence), nestandardními optimalizačními metodami (přednáška ruského experta prof. Grigory Litvinova a prof. Milana Vlacha z UK Praha), počítačovými sítěmi, autonomními systémy včetně robotických (přednáška slovenského experta Dr. Ing. Jána Vaščáka), mobilními aplikacemi (platformy, vývoj s odborníky z firemní sféry) a různými problémy managementu a hodnocení vědecké práce.

  Důležitou součástí letní školy bylo představení potenciálu vědecké spolupráce s univerzitou v Portu, konkrétně s výzkumným centrem GECAD, Instituto Superior de Engenharia, Instituto Politécnico do Porto (prezentace prof. Peter Mikulecký, FIM UHK), a předávání zkušeností ze studijního pobytu na Institute for Human   and Machine Cognition o stavu a možnostech kognitivního výzkumu v USA (prezentace Ing. Karel Mls, Ing. Zuzana Němcová a Ing. Richard Cimler, FIM UHK).

  Oživením byl i netradičně pojatý workshop o kognici prostoru, kombinující prezentaci, představení částí připravované odborné knihy a diskuzi. Součástí letní školy byly také diskuze, posterové sekce studentských prací a prezentace vybraných studentských prací.

  Za realizační tým

  prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:21