10.10.2017

  20 let Objektu společné výuky

  Dne 10. října 2017 si připomínáme přesně 20 let, kdy byla slavnostně otevřena první budova univerzitního areálu Na Soutoku, která hrdě doplňuje novodobou tvář města Hradce Králové a svojí podobou navazuje na Gočárův architektonický odkaz.

  Objekt společné výuky, tedy první budova z dnešní trojice budov, představuje symbol více než třicetileté snahy o výstavbu moderního zázemí pro vysokoškolské vzdělávání budoucích učitelů v Hradci Králové.

  Již se vznikem Pedagogického institutu v roce 1959 byl pociťován nedostatek potřebného prostoru pro výuku i pro zázemí akademických pracovníků. V převratném roce 1968 došlo na podzim k vyhlášení architektonické soutěže na výstavbu nové budovy tehdejší Pedagogické fakulty a fakultní základní devítileté školy v areálu Na Soutoku. V lednu 1969 se uskutečnila v Muzeu východních Čech výstava nejlepších návrhů, i když žádný z nich nebyl vybrán jako vítězný. Bohužel toto iniciativa nebyla naplněna a trvalo více než další dvě desetiletí, než došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene vytoužené nové vysokoškolské budovy.

  K poklepu základního kamene vedla také namáhavá cesta limitovaná časem. Po ní se vydal jako hlavní postava celého týmu usilujícího o konečné naplnění touhy po nové důstojné budově tehdejší prorektor pro výstavbu a dislokaci prof. Bohumil Vybíral. Do jeho kompetence spadalo vše, co se činností před zahájením stavby týkalo. Pod jeho dohledem a samozřejmě za pomoci spolupracovníků se během necelých dvou let zrodil Objekt společné výuky. Profesor Vybíral sám je dokonce spoluautorem návrhu na prosklenou střechu dvorany.

  Vzhled i barevné ladění budovy je inspirováno cihlovými školními budovami od Josefa Gočára. Vnitřní dispozice čtyřpatrové budovy odkazuje na Hradec Králové, neboť základní skoro čtvercový půdorys přechází ve vyšších patrech do písmena H. Velká vzdušná dvorana je jedním z mnoha prvků. V roce 1998 získala tato budova dokonce ocenění Stavba roku 1998.

  Prof. Bohumilu Vybíralovi, který měl výstavbu na starosti, po dvaceti letech musíme dát za pravdu. Říká: „Velké dílo se podařilo, když si člověk uvědomí i tehdejší politicko-hospodářskou situaci. Budova je i po 20 letech krásná. Na schodišti je kanadský mramor, nádherné obložené sloupy či nerezové zábradlí. Já, když tam procházím, tak si říkám, že to ani možné, že je to už 20 let.“

  Současný univerzitní areál Na Soutoku se nyní pyšní dalšími dvěma budovami, které byly slavnostně otevřeny v roce 2008 a 2017. Jsou to budovy Fakulty informatiky a managementu a nově otevřené Přírodovědecké fakulty.

  Na závěr pár časových údajů a zajímavých faktů:
  • 16. ledna 1995 vydáno stavební povolení
  • 4. července 1995 zahájena stavba
  • 10. října 1997 budova slavnostně uvedena do provozu
  • budova je postavena na 196 sloupech
  • obložení budovy tvoří pravé pálené cihly

  Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.
  vedoucí archívu UHK


 • Více z Čím žijeme

Zakladni-kamen-Objektu-spolecne-vyuky OSV Interier-ve-vystavbe Budova-Objektu-spolecne-vyuky-ve-vystavbe 98-Pohled-na-Objekt-spolecne-vyuky-Na-Soutoku Oceneni-Objetu-spolecne-vyuky-n

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 10.10.2017 12:9