16.02.2015 - 06.03.2015

  Akademičtí funkcionáři univerzity převezmou jmenovací dekrety

  Ve středu 18. února 2015 předá rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) jmenovací dekrety představitelům dvou univerzitních součástí.

  Na základě volby fakultním akademickým senátem bude od 1. března 2015 Přírodovědeckou fakultu po další čtyři roky vést její současný děkan docent Pavel Trojovský. Ve stejný den stane v čele Ústavu sociální práce jeho nová ředitelka doktorka Zuzana Truhlářová, a to na tříleté období. Do funkce ředitelky univerzitního ústavu bude uvedena na doporučení komise ustavené rektorem k výběrovému řízení.
   
  Doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., je matematikem a od roku 2011 děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Cílem docenta Trojovského v prvním volebním období bylo fakultu postupně omladit a přilákat nové odborníky. Kupříkladu na jeho domovské katedře matematiky díky tomuto přístupu vznikl mezinárodní tým s účastí britských, ruských a chorvatských specialistů. Podobně byly personálně posilovány také další katedry, což fakultě umožnilo získat akreditace specializovaných oborů. Nejčerstvějším příkladem je nový obor Toxikologie a analýza škodlivin. Cestou posilování prestiže se bude fakulta ubírat i nadále: „Za zásadní předpoklad našeho dalšího rozvoje samozřejmě spatřuji dokončení právě započaté výstavby naší nové fakultní budovy, neboť nedostatečné prostorové a přístrojové vybavení nyní brání rychlejšímu rozvoji našeho vědeckého výkonu, především v našich biologických a chemických oborech. Již nyní se však ve spolupráci s dalšími výzkumnými ústavy a firmami věnujeme např. vývoji sloučenin ovlivňující mitochondriální enzymy, které se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy nemoci, sloučeninám s protinádorovými účinky, kontrole výskytu karcinogenních mykotoxinů v různých druzích potravin, analýze biomedicínských signálů (EEG, balistokardiografie) a monitoringu kriticky ohrožených druhů rostlin a genetické variability rostlinných populací. Po dokončení nové budovy očekávám akceleraci naší vědecké činnosti,“ přiblížil děkan Trojovský.
            
  Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., je akademickou pracovnicí v oboru sociální práce a v předchozím období byla zástupkyní ředitele Ústavu sociální práce UHK pro studium. Ve své ředitelské funkci se zaměří na další budovaní nejmladší univerzitní součásti z pohledu výuky, výzkumu i mezinárodních kontaktů. Prvním krokem bude akreditace doktorského studia nezbytného k transformaci ústavu v řádnou fakultu univerzity. „Z hlediska odbornosti se budeme zabývat péčí o osoby se sníženou soběstačností, náhradním mateřstvím z pohledu práva, syndromem vyhoření, sociální prací s ohroženou mládeží či hodnocením sociálních služeb,“ uvedla k perspektivám svého pracoviště nastupující ředitelka Truhlářová.
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 25.2.2015 14:44