18.05.2016

  Augustin vyrazil sdílet zkušenosti za hranice

  V rámci programu Erasmus+ navštívila vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami působící na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Toto centrum, stejně jako Středisko Augustin na Univerzitě Hradec Králové (UHK), zajišťuje podporu studentům se zdravotním postižením studujícím na vysoké škole.

  Hlavním bodem stáže bylo předávání zkušeností v rámci jednotlivých servisních opatření, které jsou poskytovány u nás i na Slovensku. „S kolegy jsme diskutovali nad službami pro sluchově postižené, jako je tlumočení nebo simultánní přepis, a nad zpřístupněním studijní literatury a tyflografiky pro studenty se zrakovým postižením. Projednali jsme i spolupráci ohledně sdílení těchto upravených materiálů. Měla jsem možnost nahlédnout do jednotlivých prostor centra, a to včetně technického zázemí a kompenzačních pomůcek určených právě studentům,“ popsala hlavní oblasti zájmu vedoucí Střediska Augustin na UHK Mgr. Lucie Slezáková Misařová.
   
  Ukázalo se, že servisní opatření poskytované na obou univerzitách jsou na obdobné úrovni. Oblast, na kterou se na Univerzitě Komenského specializují, je podpora studentů se zrakovým postižením. „Mají bohaté zkušenosti s výukou matematiky a s pomůckami a softwary určenými této cílové skupině. My zase můžeme být pro kolegy inspirací v zajištění služeb pro studenty se sluchovým postižením a poruchami učení,“ porovnává služby vedoucí Augustinu. Oblast spolupráce mezi oběma centry podpory možná vyústí v realizaci výměnných pobytů studentů se specifickými potřebami v rámci programu Erasmus, a při zapojení do mezinárodních projektů.

  Velkou inspirací pro mě byl systém aktivit pro studenty středních škol. V průběhu stáže naši slovenští kolegové pořádali soustředění pro středoškoláky se specifickými potřebami, kteří uvažují o studiu na VŠ,“ vyzdvihuje práci slovenských kolegů Lucie Slezáková Misařová a dodává: „Od stáže jsem očekávala především sdílení zkušeností, budování spolupráce a načerpání nových prvků v podpoře studentů, které by bylo možné zavést do prostředí naší univerzity. Jsem ráda, že se má očekávání naplnila.“

  Více o podpoře poskytované na UHK najdete na webových stránkách Střediska Augustin.
  Informace o centru zajišťujícím podporu na Univerzitě Komenského v Bratislavě naleznete  zde.

   

    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 19.5.2016 14:38