20.04.2017

  Budova S splňuje požadavky pro bezbariérovost

  Nová budova Přírodovědecké fakulty, která je součástí kampusu Na Soutoku, již plně splňuje normy vyhlášky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Studentům, ale i dalším osobám s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením, maminkám s kočárkem i seniorům, je tak umožněn bezpečný přístup a samostatný a plynulý pohyb po budově.

  Bezbariérové prvky zahrnuje už samotný vstup do budovy. Nad dveřmi je umístěn orientační hlasový majáček. Díky němu si nevidomí mohou spustit pomocí dálkového ovladače hlasovou frázi, která jim sdělí základní informace o budově a navede na recepci. Na prosklených vstupních dveřích si můžete všimnout pásů pro slabozraké. Těmito vizuálně kontrastními úpravami jsou také bezpečně označena například schodiště a schodišťové stropy.

  Samozřejmou součástí vybavení budovy jsou tři prostorné výtahy s optickou a hlasovou signalizací včetně indukčního poslechu pro nedoslýchavé (přenos zvuku přímo do sluchadel). Nechybí ani sklopné sedátko. Ovládací tlačítka výtahu, ale i učebny, laboratoře, kanceláře a další místnosti (toalety apod.) jsou označeny v Braillově písmu. Zábradlí na jednotlivých podlažích jsou opatřena vystouplými body, např. 4. patro odpovídá čtyřem výstupkům.

  Pro všechna podlaží budovy jsou zpracovány tyflografické plány. Tyto hmatné plány umožňují zrakově postiženým uživatelům získat představu o prostoru. Dalším prvkem, který usnadňuje orientaci osob se zrakovým postižením, jsou kontrastní vodicí linie umístěné na podlaze uvnitř budovy, ale i před budovou. 


  Bezbariérové prvky naleznete i v přednáškových učebnách - studenti pohybující se na vozíku mohou využít polohovatelné stoly. Bezbariérové toalety jsou na každém patře. Pro vozíčkáře jsou rovněž vyhrazena parkovací stání ze strany budovy.
  Těší nás, že Univerzita Hradec Králové disponuje další budovou přístupnou studentům se zdravotním postižením.


  Michaela Šteflová
  Poradenské centrum UHK • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 20.4.2017 14:31