09.01.2017

  Česká spořitelna ocenila nejúspěšnější vědce UHK

  Univerzita Hradec Králové společně se svým generálním partnerem Českou spořitelnou, a. s. ocenila akademické pracovníky, kteří v uplynulém období dosáhli nejlepších výsledků v publikační činnosti a přispěli k vědecké prestiži univerzity.

  Rektor univerzity prof. Kamil Kuča a ředitelka regionálního korporátního centra Hradec Králové České spořitelny, a.s. Ing. Ivana Tejnecká vyjádřili uznání a předali odměnu našim nejúspěšnějším vědeckým pracovníkům za účasti dalších členů vedení univerzity a děkanů fakult.

  Na návrh fakult byli pamětním diplomem a odměnou z prostředků darovaných Českou spořitelnou, a. s. oceněni:
  Pedagogická fakulta
  doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc., Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
  doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., Katedra kulturních a náboženských studií

  Filozofická fakulta
  Mgr. Richard Thér, Ph.D., Katedra archeologie
  Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D., Katedra politologie
  doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D., Katedra filozofie a společenských věd
  Fakulta informatiky a managementu
  prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Katedra informačních technologií
  Orcan Alpar, Ph.D., Centrum základního a aplikovaného výzkumu FIM

  Přírodovědecká fakulta
  doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Katedra chemie
  doc. Anton Galaev, DrSc., Katedra matematiky
  doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., Katedra biologie

  Oceněným blahopřejeme, věříme v jejich další úspěchy a těšíme se na jejich početné pokračovatele. 


  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 9.1.2017 10:38