17.09.2013

  Den univerzity přilákal téměř dva tisíce absolventů a návštěvníků

  V sobotu 14. září 2013 se uskutečnilo historicky první setkání absolventů a přátel Univerzity Hradec Králové. Program byl opravdu nabitý a rozmanitý a přilákal téměř dva tisíce zájemců. Jen registrovaných absolventů bylo 1 200.

  Jsme rádi, že se záměr uspořádat setkání pro naše bývalé studenty setkal s takovým ohlasem. Řada našich absolventů si při této příležitosti domluvila sraz, někteří třeba i po třiceti letech, což je skvělé. Také ohlasy a reakce na instalované zdi vzkazů nebo na sociální síti jsou více než pozitivní. Jsme proto přesvědčeni, že bychom tuto akci měli opakovat a vytvořit z ní tradici. Uspořádali bychom ji vždy po dvou letech. Máme řadu nových nápadů a podnětů do dalších ročníků, myslím, že se všichni mohou těšit na další setkání, tentokrát tedy v září roku 2015,“ uvedl Ondřej Tikovský, kancléř Univerzity Hradec králové.
  Již po deváté hodině ranní mělo registrační místo v Objektu společné výuky napilno, nejvíce zájemců však přilákaly přednášky jednotlivých fakult. Zajímavá fakta nabídl například doc. Tomáš Petráček z Pedagogické fakulty k současné debatě k církevním restitucím, s humorem pojal svoji přednášku na téma Změny lidské sexuality v soudobé společnosti dr. Radim Uzel z Ústavu sociální práce a mnoho návštěvníků se zajímalo i o Průšvihy východočeské šlechty prof. Františka Musila, historika Filozofické fakulty. Den univerzity obohatila i přednáška doc. Jana Klímy, jehož nová kniha Dějiny Afriky zde byla i slavnostně pokřtěna. V rámci setkávání po letech nebyla nouze ani o dojemné chvíle. Jedna taková nastala v okamžik, kdy nesmírně oblíbenému učiteli z Fakulty informatiky a managementu docentu Jiřímu Štyrskému ve zcela zaplněné posluchárně děkovali bývalí studenti. A na Přírodovědecké fakultě se nevíce zájemců rozhodlo využít možností experimentů tak říkajíc na tělo, např. brýle simulující pohled v podnapilém stavu.  
  Odpolední a večerní program v univerzitním areálu Na Soutoku byl ve znamení koncertů skupin Kantoři, Vyhoukaná sowa, Memphis, Imodium a legendárních Marsyas. Přednášky v hlavní budově vystřídala taneční zóna. Vyhledávaným zpestřením byl improvizovaný foto koutek, kde se nechávali absolventi zvěčnit se svými spolužáky, bývalými kantory nebo vedením školy. Své příznivce si našla i univerzitní verze populárního geocachingu, jehož stanoviště, tzv. „kešky“, byly rozmístěny po jednotlivých budovách. Vyhledávanou atrakcí se stala příležitost zvěčnit své jméno a akademický gradus na přístupové cestě k univerzitě, jež se v sobotu změnila na chodník slávy absolventů. Mnozí absolventi navštívili také tradiční hradecké studentské hospody a využili jejich speciální nabídky.
   
  Příloha: Záběry absolventů malujících na „chodník slávy“ v areálu univerzity svá jména, získané tituly a roky absolutoria.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:21