25.04.2013

    Držitelky ceny Magnesia litera na Pedagogické fakultě UHK

    ​Ve středu v podvečer byly na Nové scéně Národního divadla v Praze vyhlášeny ceny Magnesia Litera. Dvě oceněné osobnosti dnes vystoupí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, a to Kateřina Tučková, která obdržela Cenu čtenářů, a Věra Koubová, jež obdržela Cenu Magnesia litera za překlad básní Richarda Pietrasse.

    Kateřina Tučková je v těchto dnech přímou účastnicí Setkání českých a německých spisovatelů, které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (24. – 25. 4. 2013). Za svůj odbornou i laickou veřejností dychtivě přijímaný román Žítkovské bohyně získala čtenářskou cenu. Kateřina Tučková patří v současné době mezi nejtalentovanější české spisovatelky. Vystudovala dějiny umění a český jazyk a literaturu. V roce 2004 založila projekt ARSkontakt – každoroční výstavu pro mladé malíře. Napsala několik odborných publikací a je autorkou novely Montespaniáda (2006). Za román Vyhnání Gerty Schnirch (2009) získala čtenářskou cenu Magnesia Litera. V letošním roce byla opětovně oceněna za román Žítkovské bohyně, ve kterém popisuje osudy žen žijících v bělokarpatských kopcích.

    Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové můžete Kateřinu Tučkovou vidět ve čtvrtek 25. dubna 2013 v prostorách Objektu společné výuky, kdy od 14:00 bude účastna workshopu zaměřeného na tématiku „Cizí břemena – nakládání s historií a příběhy“. V rámci autorského čtení přednese pasáže ze svého románu Žítkovské bohyně v podvečer v Knihovně města Hradec Králové ve Wonkově ulici (od 19:00). Druhá z oceněných Věra Koubová bude účastna workshopu „Objevování poetična v překladu“ od 14:00 opět v prostorách Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové.


  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:22