06.02.2018

  Fondy Univerzitní knihovny obohatil o publikace ze světa dinosaurů absolvent Univerzity Hradec Králové

  Významnou událostí začátku roku 2018 se pro Univerzitní knihovnu UHK stalo osobní setkání s bývalým studentem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, panem Mgr. Vladimírem Sochou, který získal vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních věd a historie na Univerzitě Hradec Králové, ke které se stále rád hlásí. Později se specializoval na oblast paleontologie, archeologie a geologie a nejstěžejnějším předmětem jeho odborného zájmu se stala problematika dinosaurů.

  Jako poděkování za možnost čerpat cenné poznatky na Univerzitě Hradec Králové i příležitost setkat se s vynikajícími odborníky se rozhodl darovat do fondů Univerzitní knihovny UHK své publikace „Dinosauři v Čechách“, „ Poslední dny dinosaurů“ a „Velké vymírání na konci křídy“ včetně pěti dalších brožur „Pravěk v českých zemích“, „Pravěcí vládci oblohy“, „Dinosauří rekordmani“, „Podivuhodní dravci“ a „Výlet do vesmíru“.

  Mgr. Vladimír Socha pracuje od roku 2007 jako pedagog, lektor a překladatel a od roku 2013 je odborným pracovníkem Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Při vydávání publikací o dinosaurech spolupracuje s významnými ilustrátory Vladimírem Rimbalou, Lubomírem Kupčíkem, Jiřím Svobodou, nebo Petrem Modlitbou. Externě konzultuje své odborné závěry s paleontologem Danielem Madziou. Jeho zájem o paleontologii a život dinosaurů je v jeho životě tak dominantní, že se v  roce 2009 neváhal účastnit vykopávek v rámci projektu Museum of the Rockies v americké Montaně, výzkum byl zaměřen na paleoekologii populací dinosaurů ve svrchně křídových horninách souvrství Hell Creek.

  Vladimír Socha je autorem deseti výpravně pojednaných publikací, pravidelně přispívá například do periodik Svět (100 + 1 ZZ), Příroda, Živá historie, Tajemství české minulosti nebo ABC a věnuje se rovněž přednáškové a popularizační činnosti, předkladatelské práci i koncipování rozsáhlých výstav o dinosaurech. Je velmi zdatným wikipedistou a jeho web Dinosaurus Blog byl v roce 2017 nominován na cenu Magnesia Litera.

  Univerzitní knihovna přijala s velkým potěšením nejen tři publikace a pět brožurek, ale autor přislíbil účast na největší akci Univerzitní knihovny – Knižním veletrhu, kde se Vladimír Socha představí nejen jako autor publikací, ale také svoji přednáškou, na které jistě prozradí, jak se k psaní odborných i populárně naučných publikací vlastně dostal. Knižní veletrh se uskuteční na počátku října 2018 tradičně ve dvoraně budovy A, Univerzity Hradec Králové v rámci celorepublikové akce Týden knihoven.

  PhDr. Marie Otavová, ředitelka Univerzitní knihovny
    • Více z Čím žijeme

w

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 6.2.2018 15:57