15.04.2013

  Generálním partnerem univerzity na roky 2013-2017 je Česká spořitelna

  Univerzita má na období dalších pěti let generálního finančního partnera, kterým se na základě výběrového řízení stává největší česká banka, Česká spořitelna. Partnerství obou subjektů však není nové, trvá již právě pět let, neboť spořitelna vyhrála výběrové řízení i před touto dobou a svůj vztah s univerzitou tak prodlouží na celé desetiletí.

  Spolupráce obou firem, tedy univerzity a banky, sice prvotně vychází z finančního zájmu, je však mnohem širší. Spořitelna nabízí atraktivní příležitosti studentům ke stážím ve svých exkluzívních pracovištích nebo ke stínování manažerů. Bankovní odborníci předávají své zkušenosti studentům také přímo v univerzitních učebnách, a to formou přednášek, vedení specializovaných kurzů či konzultacemi závěrečných prací.

  Rektor univerzity prof. Josef Hynek k perspektivě pětileté spolupráce uvádí: „Našim studentům chceme v každém ohledu vytvořit příležitosti k tomu, aby se mohli učit od těch nejlepších profesionálů svého oboru. Vítám proto skutečnost, že v oblasti bankovnictví, finančního poradenství, ale i například při zpracování tematicky odpovídajících diplomových prací se našim posluchačům budou věnovat specialisté České spořitelny. Díky této skutečnosti budou naši absolventi nepochybně opouštět brány univerzity se značnou výhodou při startu své profesní kariéry.“    

  Generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka slova rektora Hynka doplňuje: „Setkání s mladými lidmi je vždycky inspirativní. Do banky přinášejí často netradiční, nezaujatý a zajímavý pohled zvenku. Proto stínování našich manažerů a stáže nejsou přínosné jen pro studenty, ale zároveň i pro nás, kteří se na svoji práci můžeme dívat z jiné perspektivy.“

  Česká spořitelna je univerzitě také sponzorem. Díky prostředkům věnovaným bankou mohla univerzita v předchozích letech každoročně odměnit své výkonnostně nejlepší vědecké pracovníky.

  Univerzita byla s dosavadním partnerstvím spokojena i ve hmotné rovině. Po celou dobu se těšila z kvality služeb a celých pět let rovněž na finančním trhu velmi nadstandardně zhodnocovala své peněžní zůstatky na bankovních účtech, aby dosáhla výnosu v řádu mnoha milionů korun.

  Spolupráce s Českou spořitelnou se odehrává i mimo režim partnerství. V roce 2011 banka otevřela na Univerzitě Hradec Králové svou první experimentální pobočku pro mladé. Pobočka je zaměřena převážně na poradenství a zvyšování finanční gramotnosti mladých lidí, poskytuje ale i standardní produkty a služby. Konečný vzhled pobočky, její otevírací dobu i oblečení poradců mohli ovlivnit formou hlasování přímo studenti univerzity.​


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:22