03.11.2014 - 05.11.2014

  Hradecká „filda“ hostí experty na demokracii ze všech koutů světa

  Korupce, klientelizmus, krize tradičních politických stran i vzestup populistických hnutí. Přestože Česká republika zanedlouho oslaví čtvrt století života v demokratickém režimu, výzvy a hrozby demokratickému vládnutí nejen v srdci Evropy, ale i v zemích tisíce kilometrů vzdálených jsou více než aktuální.

  Problematice demokracie se proto bude díky pozvání od Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové intenzivně věnovat téměř v předvečer výročí sametové revoluce dvanáct významných politologů ze všech koutů světa, kteří se do „salonu republiky“ sjedou na mezinárodní konferenci Kvalita demokracie v Latinské Americe a postkomunistických zemích.

  Pětadvacet let demokracie totiž brzy oslaví nejen Česká republika, ale i takové země, jako Chile a Nikaragua. „Samotný kolaps diktatur ani u nás, ani v Latinské Americe neznamenal automaticky přechod k demokracii. Naopak, boj za prosazení demokratického vládnutí je ve všech zemích dlouhodobý, nesnadný a poznamenaný častými zvraty,“ upozorňuje jeden z organizátorů konference, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Karel Kouba.

  Cílem konference je proto na tyto problémy upozornit a sledovat podobnosti mezi politickými procesy v obou regionech. Konference se zúčastní přední politologové z České republiky, USA, Nikaraguy, Chile, Mexika, Salvadoru, Ekvádoru, Argentiny, Uruguaye a Brazílie.

  Na příkladech vybraných zemí zhodnotí experti z oboru politologie silné stránky i slabiny tamních režimů. Například profesorka Vladimíra Dvořáková vystoupí s přednáškou na téma Postkomunistický stát a jeho kapacity a Venelin Ganev z Miami University upozorní na to, že kvalita demokracie v postkomunistických zemích se, oproti všem očekáváním, zhoršila po jejich vstupu do Evropské unie. Přední latinskoamerický politolog Simon Pachano z Latinskoamerické fakulty sociálních věd v Ekvádoru pak kriticky zhodnotí stav demokracie v zemích jako je Bolívie, Ekvádor či Venezuela.
  Právě Pachano dlouhodobě upozorňuje na to, že úpadek tradičních politických stran ve Venezuele či Ekvádoru umožnil vzestup populistických hnutí, jejichž léčba stavu demokracie je často horší než původní diagnóza.

  „Na první pohled se může latinskoamerická zkušenost s demokracií velmi vzdálená českému pohledu. Avšak jevy, které se v Latinské Americe rozšířily v posledních letech, jako je vzestup populistických hnutí či kolonizace státu stranami a podnikatelskými subjekty pouze předznamenaly český stav demokracie v současnosti. I proto potřebujeme dialog mezi vědci z obou kontinentů, vysvětluje Karel Kouba.
  Konference se koná od 3. do 5. listopadu 2014 v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí 32 v Hradci Králové a je otevřená nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Přesný harmonogram naleznete v přiloženém programu.

  Organizátorem akce je Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, která se nejen evropské politice, ale i latinskoamerickému regionu soustavně věnuje. Na bakalářském stupni studia nabízí uchazečům studijní obor Politologie, na magisterském stupni pravidelně otevírá studijní obor Politologie – latinskoamerická studia a na doktorském stupni studia zprostředkovává posluchačům studium Latinskoamerických studií.

  V případě Vašeho zájmu o zprostředkování rozhovoru s některým z expertů účastnících se konference kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Eliášovou (martina.eliasova@uhk.cz; tel.: 493 331 212, 777 484 250). Rádi Vám poskytneme také tlumočníka.

  Více informací zde.


    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 8.7.2015 23:2