08.04.2016

    Inspirace pro studenty pardubického gymnázia

    Divadelní skupina Inspirace složená ze studentů Katedry slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK), excelovala před publikem složeným z žáků Gymnázia Mozartova v Pardubicích s představením v ruském jazyce.

    V pátek 8. dubna 2016 sklidila divadelní skupina Inspirace zasloužený aplaus na Gymnáziu Mozartova ul. v Pardubicích, jež patří do sítě našich partnerských škol, za předvedení divadelní jednoaktovky ruského autora Viktora Viktoroviče Bilibina "Osudová lavička". „Divadelní skupina Inspirace působí již deset let při Katedře slavistiky Pedagogické fakulty UHK pod odborným vedením docentky Galiny Alexejevny Kosych a je tvořena pouze studenty. Do jejího repertoáru náleží hry ruských autorů a skupina vystupuje vždy výhradně v ruském jazyce,“ představil divadelní uskupení prorektor pro vnitřní záležitosti UHK doc. Petr Grulich. Diváci se mohou se skupinou setkat např. na pravidelných adventních setkáních v královéhradeckém divadle DRAK.  • Více z Čím žijeme

IMG_6752 IMG_6754 IMG_6755 IMG_6757 IMG_6760

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 11.4.2016 10:59