18.02.2019

  Jak archiváři v zimním semestru 2018 nelenili

  Jelikož jsme se už nemohli dočkat nového semestru, zkrátili jsme si to dlouhé čekání exkurzí ještě před začátkem zimního semestru. Ve dnech 14. a 15. září 2018 jsme se společně s kolegy z Pražské studentské sekce ČAS vydali poznávat královské horní město Kutnou Horu.

  Exkurzi jsme zahájili návštěvou místního SOkA, kde jsme si mimo jiné prohlédli exemplář horního zákoníku Ius regale montanorum nebo vlastnoruční podpis Mikuláše Dačického z Heslova. Odpoledne nás čekala prohlídka Českého muzea stříbra v Hrádku, v rámci které jsme i "sfárali" do dolu sv. Jiří. Den jsme zakončili návštěvou chrámu sv. Barbory a večerním posezením. Druhý den nás čekala prohlídka Vlašského dvora, procházka historickým centrem města a na závěr jsme si prohlédli chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostnici v Sedlci. Na vlakovém nádraží jsme se pak rozloučili s pražskými kolegy a plni zážitků se vydali na zpáteční cestu domů.

  Dne 3. října se členky výboru zúčastnily Dne studentských příležitostí, kde měly všechny univerzitní spolky možnost prezentovat své okruhy zájmu. Naše archivářky nelenily a pro zájemce si připravily i drobné aktivity, zejména paleografickou křížovku. O dva dny později, 5. října, se konala Noc vědců, tentokráte akce univerzity pořádaná i pro širokou veřejnost. Na našem stanovišti si příchozí mohli vyzkoušet praktické úkoly ze sfragistiky, heraldiky, paleografie a numismatiky. Účast byla opravdu velká a naše sekce je ráda, že se mohla podílet na této velmi vydařené akci a šířit povědomí o archivnictví i mezi laiky.

  V úterý 16. října se uskutečnil II. Seznamovák archivářů. Večer byl zahájen druhým originálním archivářským minimuzikálem "Kterak se Lotranda učila býti archivářem", který se zaměřil na slasti a strasti zkouškových období. Hlavním bodem programu bylo pasování prváků a jejich slavnostní přijetí mezi archiváře. Studenti prvních ročníků museli mimo jiné přísahat, že budou svědomitě plnit své studijní povinnosti a docházet na všechny povinné semináře. Po pasování byli všichni přítomní rozděleni do pěti týmů, v nichž změřili své síly ve vědomostní hře Riskuj!, kterou byl ukončen oficiální program, a pak již následovala volná zábava.

  V pondělí 22. října jsme vyrazili na exkurzi na Pražský hrad, kde nás čekala prohlídka "hradních" archivů. Nejprve jsme navštívili Archiv Pražského hradu, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, co všechno je potřeba zařídit, když se archiválie zapůjčuje na výstavu, a jak se pak samotná archiválie instaluje do vitríny. Na konci prohlídky se všech (rekordních) 25 účastníků exkurze zapsalo do místní pamětní knihy. Po krátké pauze jsme se vydali do Archivu Kanceláře prezidenta republiky. V místním depozitáři jsme si prohlédli československé Řády Bílého lva a Řád Klementa Gottwalda, ale také písemnosti s vlastnoručními podpisy T. G. Masaryka, E. Beneše nebo britské královny Alžběty II. Archiváři si pro nás dále připravili dokumenty vztahující se k Emilu Háchovi a fotografie Václava Havla. Potom se již někteří účastníci vraceli domů, část se vydala na výstavu Doteky státnosti a "hrstka statečných" se ještě vydala s kolegou Markem Linhartem z Pražské studentské sekce ČAS objevovat Nový svět. 
   
  Událostmi nabitý říjen jsme zakončili 30. října deskovkami (název akce byl vskutku originální: „Archiváři, nezlob se!“), kde jsme si vyměňovali dojmy z uplynulých akcí a odpočívali s čajem a sušenkami. Členky výboru se v listopadu vydaly za kulturou, jelikož přijaly pozvání na Společenský večer UHK, který se konal 14. listopadu na počest Dne studentstva. O týden později 21. listopadu se konalo další deskovkové odpoledne, kde se jasně ukázalo, že archiváři jsou též velmi soutěživé bytosti. Na pátek 23. listopadu naši členové připravili aktivity na Den workshopů s tématem Přelomové osmičky, který byl připraven pro uchazeče o studium na naší FF UHK. Opět naši sekční archiváři nelenili a lákali nejen k nám na obor, ale i do sekce, jak jen to šlo.

  V úterý 27. 11. 2018 jsme společně s Politologickým klubem KPOL FF UHK a Studentským historickým klubem UHK uspořádali přednášku s názvem Politik do každého počasí? Názorové přemety Gustava Husáka v roce 1968. S touto problematikou posluchače velice poutavě seznámil dr. Zdeněk Doskočil z Historického ústavu AV ČR, a to mimo jiné prostřednictvím rozhlasových a televizních nahrávek.

  Rok 2018 byl pro sekci z hlediska počtu událostí velmi plodný, zaznamenali jsme i velký nárůst počtu zájemců o některé naše exkurze a zlepšili se v oblasti propagace. Těšíme se, že rok 2019 se tomu předchozímu v pestré činnosti minimálně vyrovná, anebo postaví laťku zase o něco výš.

  Kateřina Doležalová (předsedkyně HSS ČAS)
  Lucie Havlíčková (pokladní HSS ČAS)

   


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 18.2.2019 10:21