19.04.2017

  KRUK pomáhá studentům UHK získat praxi i finanční vzdělání

  Společnost KRUK Česká a Slovenská (KRUK) prohlubuje spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Kromě praxí či stáží pro studenty organizuje ve spolupráci s vedením Univerzity přednášky, které pomáhají studentům rozšířit obzor ve finanční gramotnosti a zároveň přibližují oblast inkasa pohledávek.

  V minulém a letošním roce proběhlo první kolo studentských stáží, kterých se zúčastnilo několik studentů sociologie královéhradecké Univerzity. Během čtyř týdnů prošli sedmi odděleními společnosti KRUK, kde měli možnost nahlédnout pod pokličku společnosti věnující se správě pohledávek. Pro většinu z nich to bylo první setkání s praxí a zároveň zkušenost, která pozitivně ovlivnila vnímání tohoto oboru.
  Během minulého roku proběhlo na půdě Univerzity několik tematických přednášek zaměřených na finanční gramotnost. O své zkušenosti z praxe se se studenty podělili odborníci z různých oddělení společnosti KRUK Česká a Slovenská republika.

  „Oceňujeme, že studenti mohou během studia získat praktické zkušenosti. Zároveň nás těší rostoucí zájem o obor sociologie jako takový – jak ze strany studentů, tak firem. První ročník stáží se vydařil a je to dobrý signál ve spolupráci pokračovat,“ hodnotí studentské stáže PhDr. Miroslav Joukl Ph.D, vedoucí katedry sociologie.
  Studenti se během stáže zúčastnili vstupního školení, školení o ochraně osobních údajů, podíleli se na organizaci vzdělávací akce Den bez dluhů nebo na hledání nových kanálů pro nábor zaměstnanců.  „Nejzajímavější zkušeností pro nás byly náslechy hovorů se zadluženými lidmi v kontaktním centru. Setkali jsme se zde se skutečnými příběhy lidí, kteří řeší vážnou finanční situaci. Cenné poznatky o sobě samém přineslo školení pro školitele. Každý na své téma jsme přednášeli zkušeným odborníkům,“ říká Petr Delong, student prvního ročníku FF UHK, který aktuálně prochází vstupním školením, protože využil nabídky KRUKu a nastupuje do společnosti jako zaměstnanec. Velmi pozitivně hodnotí spolupráci se studenty i společnost KRUK, která již zaměstnala prvního absolventa stáže.

  „Rozhodli jsme se prohloubit spolupráci se studenty, protože v ní vidíme velký potenciál a obohacení. Je pro nás přínosem podívat se na naši práci svěžím pohledem studentů. Aktuálně jsme zahájili další kolo stáží a se studenty budeme procházet a optimalizovat naši komunikaci s klienty. Bude to nejen zajímavá zkušenost pro studenty, ale hlavně pro nás,“ říká Markéta Kolářová ze společnosti KRUK, která má v Hradci Králové již třetím rokem své sídlo.

  O společnosti KRUK
  Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

  Markéta Kolářová
  KRUK


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 9.5.2017 9:56