22.03.2019

  Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež zná své vítěze

  Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, které organizuje Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), zná své vítěze! Soutěž mladých vědátorů se konala na Přírodovědecké fakultě UHK.

  "Moc rádi nové a moderní zázemí Přírodovědecké fakulty otevíráme mladým talentovaným lidem se zájmem o technické obory. A jsme také rádi, že AMAVET této možnosti využil. Ze zapojených žáků a studentů opravdu vyzařuje nadšení pro vědu, a proto věřím, že s některými se třeba jako se studenty PřF UHK budeme potkávat i v budoucnu," řekl po ukončení soutěže děkan hostitelské Přírodovědecké fakulty UHK Jan Kříž.

  "
  Festival vědy a techniky podporuje politiku vytváření a rozvíjení zájmu o vědecké a technické obory mladých českých studentů a žáků, k čemuž se Univerzita Hradec Králové hrdě připojuje," doplňuje prorektorka UHK pro tvůrčí činnost Leona Stašová. 


  I proto se vyhlášení soutěže a předávání cen účastnili zástupci všech fakult a vedení UHK, které reprezentovala právě prorektorka Stašová. Přírodovědeckou fakultu zastoupil děkan Jan Kříž, Pedagogickou fakultu proděkanka Nella Mlsová, Filozofickou fakultu vedoucí Katedry filozofie a společenských věd Marie Hrdá a Fakultu informatiky a managementu vedoucí Katedry informačních technologií Vladimír Bureš. Soutěž byla rozdělena do dvou hlavních kategorií – "Junior" a "Středoškolák".   V rámci "Juniora" zabodovaly se svým projektem Zero waste = bezodpadový přístup k životu Kristýna Halamková, dále Veronika Vítková a její Kauza Hepnarová a do třetice Markéta Mourková s projektem Přestávají lidé číst?   Kategorii "Středoškolák" ovládli Tomáš Lenc a jeho LogicBox, Nikola Eva Mádlová se Syntézou potenciálních antituberkulotik a Tomáš Wolf s projektem Elektroforetické stanovení organických kyselin ve víně

 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 22.3.2019 10:57