09.12.2014

  Kulturní psycholožka z americké univerzity přednášela na UHK

  Dr. Yulia Chenstova Dutton z Georgetown University přednášela ve dnech 9. a 10. prosince 2014 studentům oboru Transkulturní komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové na téma Jakým způsobem ovlivňuje kultura naše psychologické procesy.

  Dr. Yulia Chenstova Dutton se v rámci souhrnného tématu Cultural Shaping of Psychological Processes se zaměřila zejména na kulturní podmíněnost emocí. Ptala se, zda jsou emoce a jejich projevy determinovány kulturním backgroundem jejich nositele, zda existuje nějaký „univerzální“ projev emocí, který je společný všem lidem napříč různými kulturami. Zároveň představila, jak emoce vycházejí z interakcí univerzálních tendencí, kulturních skriptů a situačních podnětů.

  Své přednášky opřela o své výzkumy zaměřené na emoce a jejich kulturní kontexty, které prováděla v oblasti východní Asie, Ruska a západní Afriky. Tím byla jednotlivá podtémata pro studenty i jejich pedagogy ještě atraktivnější.

  Záznamy z přednášek jsou dostupné na oborovém kanálu youtube.

   


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 5.2.2015 14:44