26.11.2015

  Kurz zaměřený na zlepšení studijních strategií pro studenty se specifickými poruchami učení

  Středisko Augustin uspořádalo kurz pro studenty se specifickými poruchami učení (SPU), na kterém si účastníci osvojili užitečné učební strategie a postupy při práci s textem, naučili se lépe organizovat svůj čas a více využívat při učení kognitivní funkce, jako je zrakové a sluchové vnímání, řeč, paměť a pozornost.

  Kurz sestávající ze tří setkání, vedla Mgr. Veronika Smetanová a dr. Blanka Křováčková. „Kurz mi ukázal nové strategie, jak se ve svých zápiscích orientovat a lépe vystihnout podstatné informace, které jsou pro mě důležité. Naučil jsem se jak s textem pracovat a jak si označit to, co vím a co je pro mě nové,“ přibližuje přínos kurzu jeden z jeho účastníků. Psycholožka Blanka Křováčková zároveň provádí i diagnostiku SPU na Univerzitě Hradec Králové.

  Diagnostika probíhá prostřednictvím standardizované testové baterie DysTest, tedy souboru testů určené přímo pro diagnostiku SPU u studentů vysokých škol. Na základě výsledků tohoto vyšetření je vyhotoven odborný posudek obsahující stanovenou diagnózu a doporučení pro studenta i jeho pedagogy. Toto doporučení vychází z individuálních potřeb studenta a musí být v souladu s pravidly MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. Jak však upozorňuje vedoucí Střediska Augustin Lucie Slezáková Misařová: „Naším cílem je zajistit odpovídající servis a ne studenta na vysoké škole udržet“, s tím, že student se specifickou poruchou učení by měl prokázat stejné znalosti z oboru jako ostatní spolužáci. „Zajištěním servisu, například navýšením časové dotace na vypracování testu, jsou pouze zohledněny specifické potřeby studentů, které vycházejí ze standardizovaného vyšetření,“ uzavírá Lucie Slezáková Misařová.
   
   
  Bc. Michaela Šteflová
  administrátor služeb
  Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin
  Poradenské centrum UHK
    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 27.11.2015 15:46