16.05.2017

  Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům Univerzity Hradec Králové

  Během 23. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2017 proběhlo 12. května v Literárním sále Průmyslového paláce holešovického Výstaviště udílení cen Miroslava Ivanova za vynikající publikační počiny v oblasti literatury faktu.

  Porota udělila Čestné uznání za významné dílo doc. Petru Kmoškovi z Katedry výtvarné kultury PdF UHK za výpravnou publikaci „Jaroslav Sodomka, malíř Vysočiny“ a Prémii Miroslava Ivanova doc. Martinu Šanderovi, historikovi FF UHK, za publikaci „Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále: velký hráč s nízkými kartami“, rovněž za významné dílo literatury faktu. Obě publikace soutěžily v kategorii děl vytvořených během posledních tří let. Slavnostního vyhlašování cen se jako moderátor zhostil Václav Moravec spolu s předsedou soutěže doc. Janem Haladou. Ceny byly přebírány z rukou významných osobností české literární tvorby. Oběma oceněným blahopřejeme, děkujeme za šíření dobrého jména Univerzity Hradec Králové a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v jejich badatelské a publikační práci.

  Základní informace

  Doc. Petr Kmošek se publikační činnosti a badatelské práci věnuje více než pětadvacet let a díky jeho odborným monografiím ožívají životní příběhy i dílo malířů, kteří svým uměním přesáhli region východních Čech i Vysočiny, i když jejich jména nebyla dosud zanesena do lexikonů výtvarného umění. V posledních letech obohatil odbornou literaturu o monografické studie, kterým předcházel mnohaletý průzkum archivních i hmotných pramenů. Podařilo se mu nashromáždit úctyhodné množství archivních materiálů, dobových fotografií, portrétů, které konkretizují a dokreslují atmosféru života i specifické rysy tvorby jednotlivých osobností. Kromě oceněné publikace byly vydány například tyto publikace: "Chrudimští ostrostřelci a jejich malované terče“ (2001), „Střelecké spolky východních Čech a jejich malované terče“ (2003), „Obraz domova v malířství východních Čech 20. století“ (2006), „Gallery Cyrany: východočeští malíři a sochaři 20. století“ ( 2007), „ Drama života a díla Quido Kociána (2007), „Plavení koní: život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka“ (2008), „Karel Wagner: život a dílo osamělého malíře“ (2009), „Karel Jan Sigmund: malíř Železných hor“ (2011) „Willy Horný: s pokorou a kázní k obrazům širého světa“ (2012), „Vojtěch Doležíl: jménem krásy a lásky: život a dílo malíře, pedagoga a hudebníka“ (2013), „Jaroslav Malátek: zlu navzdory, životu a kráse vstříc“ (2014), „Spirála života, smrti i naděje v obrazech Josefa Bavora“(2015).
  Doc Martin Šandera působí na Historickém ústavu FF Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na české středověké a raně novodobé dějiny, s týmem historiků se zabývá výzkumem dějin utrakvismu ve východních Čechách. Jeho badatelské aktivity se zaměřují na téma české šlechty ve vrcholném a pozdním středověku, na život světské a duchovní elity v období husitství a poděbradské éry. Je autorem monografií „Zikmundovi věrní na českém severovýchodě“ (2005), „Páni z Dobrušky a z Opočna: kolonizátoři, dvořané, válečníci“ (2007) a „Hynce Ptáček z Pirkštejna: opomíjený vítěz husitské revoluce“ (Vyšehrad 2011), „ Poděbradská éra v zemích České koruny“ (2016) je zároveň spoluautorem řady kolektivních děl.
  V publikaci „Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále - velký hráč s nízkými kartami“, vydané v roce 2016 v nakladatelství Vyšehrad, se jako historik zabývá obdobím vlády syna Jiřího z Poděbrad, Jindřicha staršího z Minsterberka, tedy druhou polovinou 15. století, plasticky přibližuje životopisná data této často opomíjené, přesto velmi výrazné a rozporuplné osobnosti a zasazuje ji do regionálních dějin, líčení stěžejních událostí českého státu i do středoevropského kontextu. • Více z Čím žijeme

DSC01483-55555 DSC01493 DSC01504 DSC01504 (1)

Naposledy upraveno: Vernerová Tereza, 16.5.2017 13:8