21.06.2016

  Medaile rektora Univerzity Hradec Králové byla předána prezidentovi Kapverdské republiky

  Rektor Univerzity Hradec Králové prof. Josef Hynek dnes při slavnostním akademickém obřadu v domě U Špuláků předal Medaili rektora Univerzity Hradec Králové Jeho Excelenci Jorgemu Carlosovi de Almeida Fonsecovi.

  Prezident Kapverdské republiky Jorge Carlos de Almeida Fonseca
  obdržel na návrh Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové mimořádné ocenění za zásluhy při prohlubování vzájemných vztahů mezi oběma národy a za podporu při rozšiřování akademické spolupráce mezi Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Jeana Piageta v Praii.
   
  Přestože je prezident Kapverdské republiky na Univerzitě Hradec Králové poprvé, nejedná se o první kontakt univerzity s šéfem kapverdského státu. S předchozím prezidentem Pedrem Piresem hovořili akademici UHK doc. Jan Klíma a doc. Jan Vítek  už v lednu roku 2002 při své "Expedici Kapverdy". Současný prezident Jorge Fonseca přijíždí jako symbol dlouhodobé spolupráce UHK a Univerzity Jeana Piageta v hlavním městě Praia. Jde o výměnu studentů a o vědeckou spolupráci. Zásluhy prezidenta Fonseky na úspěchu této spolupráce spočívají v tom, že podporuje tyto kontakty z pozice šéfa státu i z pozice akademika a vědce. Jako státník a politik se zasloužil o demokratizaci kapverdského politického systému a tím vytvořil podmínky, kterých využívají studenti UHK oboru Politologie - africká studia pro výzkum možností africké demokracie. Prezident jako autor odborných spisů z oboru práva, lidských práv a politiky je sám odborným pramenem pro studium recentního afrického vývoje.
   
  Pro filozofickou fakultu představuje rozvoj spolupráce s africkými demokratickými zeměmi jeden z pilířů naší internacionalizační strategie. Svou roli při budování kontaktů samozřejmě sehrávají i naše osobní vazby, kdy nade vše ční vztahy pana docenta Klímy s portugalsky hovořícími zeměmi, kterým zasvětil celý svůj – nejen akademický – život. Dnešní akt předání rektorské medaile UHK panu prezidentovi Fonsecovi tedy chápu nejen jako potvrzení živé meziinstitucionální spolupráce s univerzitou v kapverdské Praii, ale i jako vyvrcholení celoživotního úsilí pana docenta Klímy o šíření poznání lusofonního světa v naší zemi.“
  Řekla po slavnostním ceremoniálu děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové dr. Pavlína Springerová.
   
  Za dobu vzájemné spolupráce na kapverdskou univerzitu vyjelo na semestrální pobyt osm budoucích politologů, kteří si odtud odvezli spoustu nových znalostí, poznatků o tamní společnosti i nevšedních zážitků z cest po kapverdském souostroví. Na krátkodobou exkurzi, při níž navštívili téměř všechny ostrovy Kapverdské republiky, se v roce 2014 vydalo deset studentů. Českou studentskou delegaci přijal před dvěma lety i samotný kapverdský ministr školství.
   
  Prvním kapverdským studentem, který využil možnosti výměnného pobytu na Univerzitě Hradec Králové, je Eloi Alector Monteiro Pinto Semedo. Eloi studuje na filozofické fakultě po celý akademický rok 2015/2016 filozofii. Navštěvuje předměty vyučované v angličtině, naučil se ale již také mnohé z českého jazyka. V brzké době plánuje návrat do vlasti, aby si dokončil bakalářské vzdělání. Po té má v úmyslu se vrátit zpět na Univerzitu Hradec Králové, kde se chce naučit perfektně česky a studovat vybraný studijní obor v českém jazyce.
   
   
  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK
    • Více z Čím žijeme

zmensene-1 zmensene-2 zmensene-3 zmensene-4 zmensene-5

Naposledy upraveno: Boučková Zuzana, 21.6.2016 16:39