04.07.2014

  Molekuly z Hradce budou zachraňovat životy ve světě

  Vědci z Univerzity Hradec Králové (UHK) uspěli v grantové soutěži Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se svým projektem „Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy“.

  „V rámci projektu připravujeme nové chemické molekuly, které by mohly v budoucnosti sloužit při otravách takzvanými organofosforovými sloučeninami“, přibližuje hlavní myšlenku výzkumu vedoucí projektu doc. Musílek. Tyto sloučeniny se přitom běžně používají k hubení hmyzu v zemědělství a v průmyslu jako přísady ke zpomalení hoření či změkčovadla. Jedná se tedy o velmi rozšířené látky, které mohou mít toxické účinky jak na člověka, tak i další teplokrevné živočichy. „Vím například, že veterináři na Hradecku řeší problémy se  psy otrávenými pesticidy. Tímto směrem se ale zatím neubíráme, protože nemůžeme dělat mnoho témat najednou. Snažíme se dělat to, co umíme a známe, a vymýšlet věci, které fungují,“ vysvětluje dále doc. Musílek, který se dostal k problematice pesticidů díky studiu bojových látek na Univerzitě obrany. Tomuhle tématu se věnuje již od roku 2004.

  Dosud používané protijedy (tzv. antidota) mají své nežádoucí účinky a také omezené spektrum působení. Hlavním úkolem výzkumníků v tomto projektu je proto chemická příprava nových antidot a hodnocení jejich kvality a čistoty. Připravené molekuly potom zasílají na Florida International University, kde je v rámci dlouhodobé spolupráce američtí kolegové testují a porovnávají s dosud používanými staršími druhy protijedů. Na základě výsledků získaných v USA tyto molekuly podstupují další sérii testování zpět v Hradci Králové na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK pomocí takzvaného molekulárního modelování, které patří mezi nejmodernější techniky ke zjišťování působení malých molekul na enzymy nebo receptory v lidském organismu.

  O tom, kdy bude nový protijed z hradeckých molekul připraven k použití, však vedoucí projektu doc. Musílek nechce spekulovat. „Tohle se odhadnout nedá, výzkum je dlouhodobý. Nicméně vyzkoumáme řadu molekul, které budou mít po důkladném ověřeni účinnosti potenciál stát se protijedy pro léčbu otrav pesticidy,“ uzavírá doc. Musílek
   
   
  Pro více informací můžete kontaktovat přímo vedoucího projektu doc. PharmDr. Kamila Musílka, Ph.D., prostřednictvím e-mailu: kamil.musilek@uhk.cz • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 8.7.2015 22:12