05.06.2015

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Ve dnech 5. až 6. června 2015 se na UHK konala konference "Ani jeden matematický talent nazmar", kterou pořádá pravidelně Jednota českých matematiků a fyziků.

  V programu se představili i domácí účastníci hned ze tří fakult univerzity. Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. a PhDr. Michal Musílek, Ph.D. z PřF UHK představili v úvodu setkání Projekt MaSciL, aneb IBL jako nástroj rozvoje talentu. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. z PdF UHK pohovořila o Vyhledávání nadaných dětí a Mgr. Iva Vojkůvková z FIM UHK seznámila s akcí Den p (nejen) na FIM. V závěru konference předseda programového výboru doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. poděkoval za milou atmosféru představitelům královéhradecké pobočky JČMF a účastníci obdrželi od proděkana přírodovědecké fakulty PhDr. Michala Musílka, Ph.D. pozvánku k setkání v roce 2017 již v nové budově.  Mgr. Iva Vojkůvková
  lektor
  Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM UHK


 • Více z Čím žijeme

DSC_8777 DSC_8785

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 11.6.2015 9:26