10.04.2013

  Na Pedagogické fakultě bude znít samá němčina – odborná i „krásná“

  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové organizuje setkání českých a německých spisovatelů spojené s mezinárodní konferencí o aktuálních trendech v české a německé literatuře po roce 2000.

  Ve dnech 24. a 25. dubna 2013 proběhne v Hradci Králové setkání českých a německých spisovatelů spojené s mezinárodní konferencí o aktuálních trendech v moderní české a německé literatuře. Pořadateli této akce jsou Univerzita Hradec Králové a Saská akademie umění v Drážďanech za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Partnery akce jsou Knihovna města Hradec Králové, EUROPE DIRECT Hradec Králové, Středoevropské centrum Technické univerzity Dráľďany a další.
  Konference si klade za cíl popsat změny, které probíhají v německé i české literatuře v posledních pěti letech. Organizátory zajímá základní směřování umělecké prózy ovlivňující literární život v Česku a v Německu. Na literární scénu vstupují noví autoři, objevují se nová témata. Jiný způsob psaní a nové estetické koncepty se setkávají s měnícím se literárním prostředím a s novými formami organizace a zprostředkování literatury. Jak vzniká literatura ve století nakladatelství Amazon, internetu a e-booku? Jaká budou její další témata a kdo ji bude číst?

  Pořadatelé zvou k účasti na autorských čteních, diskusích a workshopech s autory, nakladateli, kritiky, překladateli, vyučujícími a studenty Univerzity Hradec Králové. Cílem setkání je seznámení se s nejnovějšími trendy literatury v obou zemích a s nimi spojenými reflexemi změn v literatuře i v literárním životě. Autorská čtení, diskuse i workshopy jsou veřejné, vstup je volný.
  Po oba večery (24. a 25. dubna 2013) proběhnou v nových prostorách Knihovny města Hradec Králové ve Wonkově ulici od 19 hodin autorská čtení.

  Ve středu 24. 4. 2013 se můžeme těšit na česko-německé tandemové čtení autorů:
  Eva Černošová, Jaromír Typlt, Dr. Krejzyber(d)/Jiří Studený, Steffen Popp, Ron Winkler, Ingo Schulze, Katharina Bendixen a další
  Ve čtvrtek 25. 4. 2013 na akci vystoupí:
  Petr Borkovec, Kateřina Tučková, Bára Nesvadbová, Jörg Bernig, Volker Braun, Elke Erb, Peter Gosse, Richard Pietraß, Josef Haslinger
  Autorská čtení moderují za českou stranu prof. Vladimír Křivánek, bývalý předseda Obce spisovatelů, v současné době profesor na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a doc. Alena Zachová, vedoucí Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
  Pořadatelé akce si dovolují upozornit na čtvrteční program v prostorách Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká ulice 1227). Od 10 hodin zde probíhají simultánně tlumočené pódiové diskuse na téma Aktuální trendy v současné české a německé literatuře po roce 2000 a od 14 hodin následují v seminárních místnostech téže budovy tyto workshopy:
  1. Objevování poetična v překladu:
  Elke Erb, Peter Gosse, Petr Borkovec a Věra Koubová

  2. Literatura jako kronika všedního dne regionu:
  Ingo Schulze, Steffen Popp a Jaromir Typlt

  3. Ženy jako literární hrdinky/strategie ženského psaní:
  Katharina Bendixen a Bára Nesvadbová

  4. Cizí břemena - nakládání s historií a příběhy:
  Jörg Bernig a Kateřina Tučková

  5. Kreativní mandaly v tvůrčím psaní. Dílna autorské poezie:
  Jiří Studený

  6. Literární ateliér:
  Eva Černošová

  Tato akce je jedinečnou možností setkání s autory, kritiky, nakladateli a překladateli nejen pro pedagogy a studenty univerzity, učitele a studenty partnerských škol, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Vzhledem k reprezentativní účasti německých a českých literárních autorů se řadí mezi nejvýznamnější kulturní akce univerzity, města i kraje svého druhu v roce 2013.

  Kontakt:

  PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D.
  Katedra německého jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta
  Univerzita Hradec Králové
  Tel.: 723 398 888

  Mgr. Václav Víška, Ph.D.
  proděkan
  Pedagogická fakulta
  Univerzita Hradec Králové
  Tel.: 777 484 221


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:23