15.04.2013

    Na Univerzitě Hradec Králové začíná mezinárodní týden

    V ulicích Hradce Králové lze v těchto dnech potkat pracovníky vysokých škol z mnoha zemí Evropské unie, kteří přijeli na královéhradeckou univerzitu sdílet zkušenosti v rámci výměnného pobytu při tzv. Erasmus Staff Training Weeku. Jedná se o stáž v rámci evropského výměnného programu.

    Se svými českými kolegy se budou radit o otázkách řízení a provozu vysokých škol hosté např. ze Španělska, Řecka, Rakouska, Švýcarska, Turecka či Polska. V rámci svého programu se seznámí nejen se svými českými protějšky, nýbrž také poznají kulturu hostitelské země. Společně zavítají dokonce na degustaci pivních speciálů i do stříbronosných středověkých dolů v Kutné Hoře.

    Univerzita Hradec Králové má uzavřeno na sto smluv s partnery pěti kontinentů. Každý rok míří k zahraničním partnerům za studiem stovky hradeckých studentů, na oplátku domovská univerzita ročně školí okolo stovky cizinců. Od probíhající pracovní stáže si UHK slibuje stabilizaci a rozšíření kontaktů ve výuce i výzkumu. Jejím hlavním úkolem je upozornit v zahraniční na přednosti studia a badatelské spolupráce s vysokou školou mimo Prahu, jíž si cizinci s Českou republikou spojuji především. Snahou hostitelů tak je zanechat co nepříznivější dojmy u svých partnerů a přispět k posílení povědomí o Hradci Králové na mapě univerzitních měst Evropy.


  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:23